www.sp.nl/overheid

Homepage SPSlash Overheid

Zoeken in /overheid

/overheid :: onze mensen

Meer info over Ronald van Raak

Ronald van Raak

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Eelco Eikenaar
SP.nl/overheid
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Nieuwe Gedragscode Eurocommissarissen nog steeds vaag

16-01-2011 • De nieuwe gedragscode voor Eurocommissarissen die de Commissie onlangs aan het Europees Parlement heeft toegezonden, bevat verbeteringen maar is nog steeds onvoldoende. SP-Europarlementariër De Jong: ‘Het Parlement wordt door de Commissie gevraagd om haar mening. Wat mij betreft doen we snel voorstellen om de code verder aan te scherpen, want de huidige code laat nog veel te veel interpretatievrijheid. Totdat de code is aangescherpt moet het Europees Parlement de pensioenen van ex-Commissarissen niet vrijgeven ’.

Concrete punten waarop de SP aanscherping van de code wil, zijn:

  • Verlenging van de ‘afkoelingsperiode’ waarin ex-Commissarissen geen (lobby)functies mogen aannemen op hun voormalige vakgebied van 18 maanden naar drie jaar;

  • Duidelijke definities van ‘belangenconflicten’, en ‘lobby activiteiten’;

  • Waarborgen voor de onafhankelijkheid van het Ad Hoc Ethische Comité dat zich over integriteitskwesties moet uitspreken.
  • Dennis de Jong Aanpassing van de gedragscode was eerder door het EP afgedwongen door bevriezing van een deel van de pensioenen van ex-Commissarissen. Aanleiding waren o.a. de activiteiten van ex-Commissaris Verheugen die samen met zijn vrouw een eigen lobbykantoor had geopend dat zou opereren op zijn voormalige werkterrein. Hoewel ook de vorige versie van de gedragscode voorzag in een beperking van activiteiten van ex-Commissarissen, bleek dat in de praktijk vrijwel alles geoorloofd was. De nieuwe code zou aan die interpretatievrijheid een einde moeten hebben moeten maken.

    Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
    top