www.sp.nl/overheid

Homepage SPSlash Overheid

Zoeken in /overheid

/overheid :: onze mensen

Meer info over Ronald van Raak

Ronald van Raak

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Eelco Eikenaar
SP.nl/overheid
dit project is mede mogelijkgemaakt met uw belastinggeld Dit project is mede mogelijkgemaakt met uw belastinggeld
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

SP: stop misbruik belastinggeld

05-12-2010 • Geld van belastingbetalers wordt via Europese fondsen op grote schaal misbruikt in de EU. `Het is ongekend dat juist nu Europese overheden massaal moeten bezuinigen, belastinggeld dat bedoeld is voor zwakkere regio´s in groten getale bij multinationals, de wapenindustrie en zelfs de Italiaanse maffia terecht komt.´ SP Europarlementariër Dennis de Jong reageert hiermee op onderzoek dat door de Financial Times is gedaan naar Europese structuurfondsen.

´Het doel van de structuurfondsen is zwakkere regio´s te stimuleren. Dit onderzoek toont wel aan dat er nu sprake is van een pervers systeem waarin belastinggeld wordt rondgepompt, waar kapitaalkrachtige bedrijven en landen nog eens extra hun voordeel mee doen.´ Zo heeft in Nederland bijvoorbeeld IBM samen met Nuon en Cisco 646.542 euro uit dit fonds ontvangen om het energieverbruik van 500 Amsterdamse huishoudens omlaag te brengen. Vrijwel alle grote Nederlandse energiebedrijven en banken hebben hun callcenterpersoneel kunnen trainen en McDonalds ontving in Nederland € 543.222 euro om personeel bij te scholen. Ook de Italiaanse maffia blijkt een flink deel van de Europese subsidies te ontvangen. De Italiaanse politie heeft in de eerste 10 maanden van dit jaar 769 strafzaken behandeld waarin misbruik van 320 miljoen aan structuurgeld speelde. Zo kwam bijvoorbeeld 2 miljoen euro, bedoeld voor de restauratie van een kerkje, terecht bij de maffia. De Italiaanse politie schat dat de maffia jaarlijks 1,2 miljard aan subsidie weet binnen te halen.

Het onderzoek komt volgens de SP dan ook op het juiste moment. In Brussel wordt nu uitvoerig gesproken over de toekomstige begroting van de EU. Dennis de Jong is vanuit het Europees Parlement betrokken bij het opstellen van deze toekomstige begroting. De Jong: ´Het is toch niet te begrijpen dat er nog steeds mensen roepen om meer geld voor Europa. Laten we eerst deze systeemfouten aanpakken, dat scheelt miljarden.´

De structuurfondsen, vooral bedoeld om de economieën van zwakkere regio´s te stimuleren, zijn met 347 miljard euro de tweede EU kostenpost. De Financial Times heeft samen met het Bureau voor Onderzoeksjournalistiek acht maanden onderzoek gedaan om de in totaal 646.000 ontvangers van deze fondsen in kaart te brengen. `Het is goed dat de bureaucratische mistigheid om deze fondsen wordt opgetrokken. Al is het natuurlijk opmerkelijk dat de Europese Commissie, die stelt transparant te zijn, dit overzicht zelf niet kan verstrekken.´

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top