www.sp.nl/overheid

Homepage SPSlash Overheid

Zoeken in /overheid

/overheid :: onze mensen

Meer info over Ronald van Raak

Ronald van Raak

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Eelco Eikenaar
SP.nl/overheid
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Van Raak: ‘Ter Horst houdt regentenregelingen in stand’

29-09-2009 • SP-Kamerlid Ronald van Raak vindt dat politici zichzelf opnieuw ontzien bij de versobering van de sociale zekerheid. Minister Ter Horst gaat weliswaar een beetje snijden in de voorkeursbehandeling voor politici, maar dit gaat volgens het SP-Kamerlid niet ver genoeg. “We blijven zitten met regelingen die speciaal voor politici bedacht zijn, regentenregelingen dus. Ter Horst levert half werk af omdat politici nog steeds beter worden behandeld dan anderen.”

De minister gaat voor politici eindelijk een sollicitatieplicht invoeren. Al in 2003 nam de Tweede Kamer een voorstel van de SP voor een sollicitatieplicht over. Ook het wachtgeld dat politici bij werkloosheid krijgen wordt beperkt van zes naar vier jaar. Bovendien moeten commissarissen en gedeputeerden, burgemeesters en wethouders voortaan hun neveninkomsten openbaar maken.

Van Raak: “Het is nog onbekend welke sancties gaan gelden als politici niet solliciteren en wanneer zij ‘passend werk’ moeten aanvaarden. Ook blijven de wachtgeldregeling en de voorzieningen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid veel rianter dan de WW, Ziektewet en WIA voor andere mensen. De periode is veel langer en het inkomen hoger. Nevenfuncties moeten wel openbaar worden, maar bestuurders kunnen blijven bijklussen. Sommige commissarissen van de Koningin hebben meer dan 20 bijbanen.”

Wat het SP-Kamerlid daarnaast steekt, is dat de versoberingen niet gaan gelden voor zittende politici: “Politici zijn de afgelopen jaren heel streng geweest voor mensen die werkloos, ziek of arbeidsongeschikt worden, terwijl hun eigen riante regelingen buiten schot bleven. Nu wil de minister de nieuwe regelingen pas in een volgende periode laten ingaan en dreigen versoberingen weer aan deze generatie politici voorbij te gaan. Wat politici goed genoeg vinden voor anderen, moet ook goed genoeg zijn voor henzelf.”

De SP vindt dat de sociale voorzieningen voor politici zoveel mogelijk hetzelfde moeten zijn als die voor andere mensen. Van Raak heeft daarom zelf een wetsvoorstel ingediend, dat ervoor zorgt dat politici dezelfde sociale rechten en plichten krijgen als andere mensen.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top