www.sp.nl/overheid

Homepage SPSlash Overheid

Zoeken in /overheid

/overheid :: onze mensen

Meer info over Ronald van Raak

Ronald van Raak

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Eelco Eikenaar
SP.nl/overheid
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Initiatiefwet SP: Geen riante voorzieningen meer voor politici

29-07-2009 • De SP wil af van de riante sociale voorzieningen die politici zichzelf toebedelen. Kamerlid Ronald van Raak dient daartoe vandaag een initiatiefwet in. “De huidige regelingen zijn je reinste zelfverrijking. Welke Nederlander kan als hij zijn baan verliest aanspraak maken op zes jaar lang een torenhoge wachtgeldregeling zonder te hoeven solliciteren? Voor politici moet hetzelfde gelden als voor de mensen die zij vertegenwoordigen.”

Ronald van RaakWerkloze politieke ambtsdragers hoeven niet te solliciteren en geen passende arbeid te aanvaarden. Bovendien gelden voor hen betere regelingen bij werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. In het voorstel van Van Raak zullen ministers, staatssecretarissen, Tweede Kamerleden en lokale bestuurders bij werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid voortaan, net als alle Nederlanders, gewoon vallen onder de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Van Raak: “Politici hoeven geen passende arbeid te accepteren, de rest van Nederland wel. Politici krijgen maximaal 72 maanden wachtgeld, de rest slechts 38 maanden. Politici krijgen anderhalf jaar volledig doorbetaald als ze ziek zijn, de 'gewone burger' maar een jaar. Dat is zakkenvullerij die niet valt uit te leggen. Zo bijzonder zijn politici niet.”

Wat Van Raak ook steekt is dat er de afgelopen jaren veel bezuinigd is op de sociale zekerheid maar de politici zichzelf hebben ontzien. “In 2003 nam de Tweede Kamer een motie van Jan Marijnissen aan om een sollicitatieplicht in te voeren voor politici. Sindsdien wordt er vooral gediscussieerd, maar maatregelen zijn tot nu toe uitgebleven. De voornemens van de regering blijven nog steeds veel rianter voor politici dan voor de rest van Nederland en ze gelden niet voor huidige politici. Dat vind ik simpelweg niet kunnen,” aldus Van Raak.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top