www.sp.nl/overheid

Homepage SPSlash Overheid

Zoeken in /overheid

/overheid :: onze mensen

Meer info over Ronald van Raak

Ronald van Raak

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Eelco Eikenaar
SP.nl/overheid
Agnes Kant
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Kant op de ledendag: ‘U bent de SP!’ (video)

15-11-2008 • De neoliberalen van CDA, VVD, PvdA en D66 zijn als pyromanen die kijken naar het vuur dat ze zelf hebben aangestoken. Ze zijn nog niet bereid te leren van hun fouten want hun handen ruiken nog naar brandstof en lucifers. Dat zei Agnes Kant zaterdag tegen vijfhonderd bezoekers van de nieuwe ledendag van de SP in de Tweede Kamer. Hieronder kunt u haar volledige toespraak lezen.

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.

“Het zijn bijzondere tijden. Het neoliberalisme, het politieke geloof waarin eigenbelang, vermarkting en een kleine overheid de nieuwe norm waren geworden heeft ons de crisis gebracht Met helaas grote gevolgen voor de economie. En helaas weten we als het tegen gaat zitten wie het water het eerst aan de lippen staan: namelijk zij die onder aan de ladder staan. En niet zij die de grote pleitbezorgers waren van die vrije markt, of zij die zich in die markt vol op gegraaid hebben.

Tijd dus om je uit te spreken, stelling te nemen. Tijd om nieuwe keuzes te maken voor een betere toekomst. En gelukkig, u heeft gekozen daarvoor gekozen, want u heeft gekozen voor de SP .

De SP, die zich jarenlang sinds de intrede in de Tweede Kamer tegen het neoliberalisme, tegenkracht heeft geboden aan liberale partijen die in wisselende samenstelling aan de macht waren, en jarenlang het hoogste woord hadden over de zegeningen van de vrije markt. Nu staan ze te kijken naar de chaos. De chaos waar ze zelf aan hebben bijgedragen. In de publieke sector, door steeds minder mens en meer markt: in de zorg, het onderwijs, het openbaar vervoer, zelfs in de rechtsbijstand. En nu dus in de financiële sector. De kredietcrisis is niet iets wat ons overkomt, alsof het een natuurramp is. Alsof er geen menselijk handelen aan ten grondslag ligt.

Agnes Kant

Het komt voor dat pyromanen zelf bij het vuur komen kijken dat zij hebben aangestoken. Of sterker: soms gebeurt het dat een brand geblust wordt door de man die het zelf aangestoken heeft. Er wordt vol op gejuicht voor de brandweer, in de persoon van minister Bos, maar we moeten het ook hebben over de vraag hoe deze brand is ontstaan. Dat lijkt nog te confronterend voor de voorstanders van de neoliberale politiek Hun handen ruiken nog naar brandstof en lucifers.

Maar het moet en gaat gebeuren. Wij gaan de confrontatie aan. Dat is als grootste oppositiepartij onze dure plicht. Wij vragen alle politiek verantwoordelijke partijen - CDA, VVD, PvdA en D66 - om kritisch naar hun eigen koers te kijken van de afgelopen tientallen jaren. En de bereidheid aan de dag te leggen om daarvan te leren en samen een andere koers in te slaan.

Wij willen veranderingen doorvoeren. In de financieel-economische wereld. Daar hebben we onlangs dertig voorstellen voor gedaan. Onder andere een einde aan persverse bonussen, en macht van aandeelhouders, een eind aan de kortetermijnbelangen, aan de graaicultuur.

Maar het gaat niet alleen om de banken. We moeten ook stoppen met de vermarkting van de publieke sector. Ziekenhuizen in Flevoland die mogelijk geprivatiseerd worden. Gevolg van de vermarkting: ziekenhuizen die voor 900 euro mensen voor laten kruipen. Gevolg van de vermarkting van de woningcorporaties: de aankoop van een duur cruiseschip, de SS Rotterdam, wat totaal uit de klauwen loopt. Maar dat was geen reden om het vertrouwen op te zeggen in de minister die het heeft laten gebeuren, vorige week. Terwijl men toen al bezig was met het zoeken van de opvolger. Het is blijkbaar niet de democratische controle die een oordeel mag hebben over het functioneren van een minister. Maar een paar regenten bij de PvdA. En ook al is het terecht dat deze niet goed functionerende minister is gedwongen op te stappen. Ik vind het niet fris hoe dat gegaan is.

Ik begon ermee. De kredietcrisis heeft ook gevolgen voor de economie. Ook dat vraagt om goed crisisbeheer. Daarover is dinsdag een debat. Tegen de zin van het kabinet en de regeringspartijen. Die regelen alles liever zonder de Tweede Kamer. Democratie is maar lastig. Het lijkt ze wel in de bol geslagen.

Wat gaat de SP voorstellen? Bijvoorbeeld om tijdelijke werktijdverkorting mogelijk te maken voor vaste werknemers én ook voor flexarbeiders. Na het redden van de banken, moet het kabinet banen en inkomens beschermen van de mensen die de tol dreigen te betalen van de kredietcrisis. Om pensioenfondsen de mogelijkheid te geven de pensioenen mee te laten stijgen met de lonen. En wie gaat de prijs voor de crisis betalen? Als het aan de SP ligt uiteraard niet de mensen die niets meer kunnen missen. Toen het economisch mee zat gingen groepen mensen met lage inkomens er al op achteruit. Ik houd mijn hart vast hoe dat nu gaat. Wij zullen het niet accepteren. Juist als het tegen zit moet de lasten eerlijk verdeeld worden om de klappen op te vangen.

Ik ben er van overtuigd dat u van de juiste partij lid bent geworden. En ik hoop van harte dat u ook wilt meedenken en meewerken aan een betere toekomst. Vandaag heeft u al vol op mee kunnen praten over onze alternatieven voor de buurt, voor Europa en voor de wereld. Ik hoop dat u een leuke en leerzame dag heeft gehad, ik in ieder geval wel! Mag ik iets terugvragen voor deze leuke dag? Of terugvragen, het is niet voor mij, of voor de SP, maar voor ons allen! U bent immers allemaal lid geworden van onze partij. Maar ik weet zeker dat u meer mensen in uw omgeving kent die ook sympathiseren met de SP. Ik roep u op om ook deze mensen te benaderen. Ga in gesprek en vraag hen ons te versterken. U bent vandaag met vijfhonderd man sterk - niet allemaal lid, sommigen introducé. Laten we allemaal proberen om de komende dagen twee mensen uit te nodigen om lid te worden. We kunnen daarmee duizend nieuwe leden maken, en dat is niet gering!

U bent nu in het gebouw van de Tweede Kamer, waar een deel van het SP-werk gebeurt. Maar minstens zo belangrijk is het werk dat we buíten dit gebouw doen. SP-afdelingen zijn de ledematen, en de oren en ogen van de SP. In de buurten: praten met de bewoners, luisteren naar de mensen op de werkvloer op scholen, in ziekenhuizen en in bedrijven. En knokken met deze mensen om de werkelijkheid te verbeteren. Daar ligt ook een taak voor u, als lid van deze partij.

U krijgt bij het verlaten van het gebouw een mooie SP tas. Ik heb straks even stiekem gekeken wat hierin zit en toen schrok ik toch wel. In de tas zit namelijk: een mars, een pak drinken en een crisiskrant. Nu zie ik u ook denken: de SP geeft het op. We delen overlevingspakketten uit en wachten in een bunker tot de crisis overtrekt. Maar wij geven niet op. Deze tas is geen crisispakket maar een actiepakket. Overal in het land gaan SP’ers Buurten in de Buurt om mensen te overtuigen dat het anders en beter kan. Dat kunt u ook doen. Met deze tas, bent u er helemaal klaar voor. Er zit zelfs een hulpmiddeltje in om stappen vooruit te meten.

Ik zei het al: ook u bent nu de oren en ogen van de partij. Houd ze open en laat weten wat er leeft, wat er gebeurt en vooral: hoe het beter kan. Want ú bent de SP!”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top