www.sp.nl/overheid

Homepage SPSlash Overheid

Zoeken in /overheid

/overheid :: onze mensen

Meer info over Ronald van Raak

Ronald van Raak

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Eelco Eikenaar
SP.nl/overheid
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Onderzoek naar ‘lek’ AIVD

03-09-2008 • Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) laat onderzoeken hoe geheime informatie van de AIVD over salafistische jongerenpredikers terecht kon komen bij het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI). SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak vroeg de minister om dit onderzoek.

Begin september 2007 wilde Van Raak van Ter Horst weten hoeveel salafistische jongerenpredikers in Nederland actief waren. De minister wilde deze informatie toen echter niet aan de Tweede Kamer geven. Op 30 september 2007 meldde echter ‘Israël Nieuwsbrief’ van het CIDI dat in Nederland twintig van deze radicale jongerenpredikers actief zijn. Halverwege oktober heeft de AIVD de informatie alsnog openbaar gemaakt.

Van Raak: ‘Het CIDI zegt dat deze informatie afkomstig is van de veiligheidsdienst AIVD en van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Blijkbaar krijgt het informatiecentrum van Israël informatie die voor de Tweede Kamer geheim is. Ik heb er lang op moeten aandringen, maar de minister heeft vandaag eindelijk verklaard te zullen onderzoeken hoe de informatie is gelekt en wie hiervoor verantwoordelijk is.’

Minister Ter Horst beloofde de Tweede Kamer binnen een maand te informeren.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top