www.sp.nl/overheid

Homepage SPSlash Overheid

Zoeken in /overheid

/overheid :: onze mensen

Meer info over Ronald van Raak

Ronald van Raak

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Eelco Eikenaar
SP.nl/overheid
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Senaat stemt wet over foutparkeerbonnen weg

19-12-2007 • De Eerste Kamer heeft gisteren het wetsvoorstel afgestemd dat het uitdelen van bonnen voor foutparkeren wilde overhevelen van de politie naar de gemeenten. De ministers Hirsch Ballin en Ter Horst moesten toezien hoe SP en GroenLinks, die in de Tweede Kamer tegen deze wet stemden, nu in de Eerste Kamer steun kregen van CDA en VVD. Daarmee ontstond op de laatste vergaderdag van 2007 de eerste echte blikschade voor Balkenende-4 in de Senaat.

Hoewel PvdA en ChristenUnie de regering ‘om bestuurlijke redenen’ trouw bleven, sneuvelde het wetsvoorstel door de overstap van coalitiepartij CDA. Met name de zwakke verdediging van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken had de Kamer geërgerd. Ter Horst had vorige week al toegegeven dat de wet eigenlijk alleen diende om de gemeenten geld te verschaffen om andere toezichttaken te bekostigen, die nu blijven liggen omdat de politie die niet ‘sexy’ genoeg vindt. Ter Horst wil dat de gemeenten daarom die politietaken overnemen. Via foutparkeerbonnen wilde ze die operatie financieren.

Een ultiem reddingsvoorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie om de wet na vijf jaar weer te schrappen, kon de Senaat niet meer over de brug helpen. SP-senator Kox stelde ‘geen behoefte te hebben aan wetten met ingebouwde tijdbom’. Kox: ‘Slechte wetten moeten we gewoon niet aannemen.’ De fractievoorzitter van de SP in de Senaat had al eerder betoogd dat er een einde moet komen als het steeds meer weghalen van taken bij politie en justitie. ‘In plaats van gemeenten via het uitdelen van parkeerbonnen geld op te laten halen, moet de regering gewoon genoeg geld uittrekken voor meer politietoezicht op overlast in de openbare ruimte, bij voorkeur door meer wijkagenten.’
Het was de eerste wet die de Senaat in 2007 afstemde. In verhouding met andere jaren behandelde de Eerste Kamer beduidend minder wetten. Dat omdat de nieuwe regering in het eerste halfjaar nauwelijks wetsvoorstellen aan het parlement voorlegde.

Nanneke QuikSenator Nanneke Quik hield op de laatste vergaderdag haar maiden speech. Ze herinnerde eraan dat veertig jaar geleden haar vader op dezelfde plek stond, als senator voor de toenmalige KVP. De eerste bijdrage van de voormalige Utrechtse kinderrechter maakte indruk. Die handelde over het wetsvoorstel om kinderen met zeer ernstige problemen maar zonder strafrechtelijke veroordeling niet langer op te sluiten in justitiële jeugdinrichtingen maar in gesloten zorgvoorzieningen. Nu zitten veel kinderen ten onrechte gevangen tussen wel strafrechtelijk veroordeelde jeugddelinquenten. Tot haar vreugde stemde minister Hirsch Ballin bij het scheiden van de markt, rond middernacht, in met de inhoud van de eerste door haar ingediende motie. Die bepleit dat de regering moet zorgen voor goede afstemmingsregelingen tijdens de overgang van het onderbrengen van jeugdigen uit justitiële jeugdinstellingen naar zorgvoorzieningen.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top