www.sp.nl/overheid

Homepage SPSlash Overheid

Zoeken in /overheid

/overheid :: onze mensen

Meer info over Ronald van Raak

Ronald van Raak

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Eelco Eikenaar
SP.nl/overheid
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Stop zelfverrijking politici Curaçao

29-06-2007 • SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak hoopt dat de nieuwe regering van Curaçao niet instemt met de voorgestelde verhoging van de salarissen van raadsleden op Curaçao. Een meerderheid van het parlement van Curaçao wil een verhoging van 40 tot 60 procent. Ook de Nederlandse regering moet protest aantekenen.

Op dit moment zijn onderhandelingen gaande tussen de Nederlandse regering en de Nederlandse Antillen, waarvan Curaçao deel uitmaakt, over nieuwe staatkundige verhoudingen. Onderdeel daarvan is een sanering van de schuld van de eilanden van meer dan 3 miljard euro.
Ronald van RaakVan Raak: “Ik wil mensen in Nederland graag uitleggen hoe belangrijk het is om de schulden op de Nederlandse Antillen weg te werken en de eilanden met een schone lei te laten beginnen. Maar dan verwacht ik ook solidariteit van de politici op de eilanden met de eigen bevolking die vaak in diepe armoede leeft. Nu de eigen salarissen verhogen is een bijzonder slecht signaal. Dat is niet uit te leggen aan de bevolking van Curaçao en ook niet aan de mensen in Nederland. Deze zelfverrijking moeten stoppen. Matiging van de eigen salarissen van politici moet daarom ook onderwerp van de onderhandelingen zijn, een protest van Nederland is op zijn plaats.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top