www.sp.nl/overheid

Homepage SPSlash Overheid

Zoeken in /overheid

/overheid :: onze mensen

Meer info over Ronald van Raak

Ronald van Raak

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Eelco Eikenaar
SP.nl/overheid
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

'Steun voor toezichthouder bij ICT overheid'

02-11-2011 • SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen ondersteunt het plan van HCC om een onafhankelijke toezichthouder op het gebied van digitale communicatie tussen burger en overheid in het leven te roepen. HCC – de grootste vereniging van computergebruikers in Europa – presenteert dit idee in een vandaag gelanceerd manifest. Gesthuizen: 'Ik pleit al langer voor betere controle van de overheids-ICT. In het plan van HCC vind ik de steun voor het idee van een digitale brandweer en het crashteam dat ik onlangs presenteerde.'

Sharon GesthuizenIn het manifest van HCC wordt gepleit voor een toezichthouder die in kan grijpen wanneer de privacy en veiligheid van mensen in het geding is. Dat dit hard nodig is, blijkt wel uit de stortvloed aan ICT-problemen waar de overheid de afgelopen maanden mee geconfronteerd is. Diginotar, lekke gemeentesites en achterhaalde beveiliging hebben de afgelopen maanden bijna dagelijks het nieuws gehaald. ‘Ik ben verheugd over het plan van HCC. Net als de ‘digitale brandweer’ kan de voorgestelde toezichthouder bij zowel direct gevaar als preventief actie ondernemen om de privacy en veiligheid van mensen te bewaken’, aldus Gesthuizen.

Wanneer mensen contact zoeken met de overheid, moet de veiligheid en vertrouwelijkheid van dat contact gegarandeerd zijn. Gesthuizen: 'Een toezichthouder die de bevoegdheid heeft om in te grijpen als de privacy en veiligheid van mensen niet gegarandeerd kunnen worden is een grote stap in de goede richting.' In het plan van HCC zal de toezichthouder naast de functie van ‘crashteam’ ook gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan overheidsinstanties over hoe om te gaan met de privacy en veiligheid.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top