www.sp.nl/overheid

Homepage SPSlash Overheid

Zoeken in /overheid

/overheid :: onze mensen

Meer info over Ronald van Raak

Ronald van Raak

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Eelco Eikenaar
SP.nl/overheid
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

‘Amerikanen frustreren privacybescherming in Nederland’

16-09-2011 • SP-Kamerlid Ronald van Raak wil voorkomen dat Amerikaanse bedrijven privacygevoelige gegevens van Nederlandse burgers doorgeven aan de Amerikaanse overheid. Bedrijven als Microsoft en Google worden nu gedwongen die gegevens te leveren, ook als Nederland dit niet wil. Dat kan gaan om bankgegevens en andere financiële gegevens, passagiersgegevens en vervoersbewegingen, maar ook telecommunicatiegegevens. Bij de aanbesteding van ICT-projecten zou de Nederlandse overheid niet meer moeten kiezen voor ICT-leveranciers die onder druk staan van de Amerikaanse overheid.

Ronald van RaakVan Raak: ‘In Nederland nemen we allerlei maatregelen om de privacy van onze burgers te beschermen. Dat heeft geen zin als ICT-bedrijven privacygevoelige gegevens wel doorgeven aan de Amerikaanse politie, justitie en veiligheidsdiensten. Wij moeten onze eigen burgers kunnen beschermen. De bemoeienis van de Amerikanen kan grote gevolgen hebben: in de Verenigde Staten kunnen onze gegevens bijvoorbeeld worden gebruikt voor “datamining”. Dit is een manier van onderzoek die de Nederlandse regering afkeurt, maar die in Amerika de basis vormt voor een lijst van potentiële terroristen, waarop 500.000 tot één miljoen mensen staan geregistreerd. Nederland zou in Europees verband afspraken moeten maken met de Verenigde Staten over bescherming van onze burgers. Zolang de Amerikanen daar niet toe bereid zijn kan de Nederlandse overheid geen ICT-contracten sluiten met Amerikaanse bedrijven.’

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top