www.sp.nl/overheid

Homepage SPSlash Overheid

Zoeken in /overheid

/overheid :: onze mensen

Meer info over Ronald van Raak

Ronald van Raak

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Eelco Eikenaar
SP.nl/overheid

DOSSIERS Overheid en bestuur

Klokkenluiders

Klokkenluiders

De Nederlandse overheid heeft het niet zo op klokkenluiders. Verschillende mensen als Fred Spijkers en Ad Bos bleven na het melden van grove misstanden berooid achter.

De SP heeft lange tijd gepleit om klokkenluiders te omarmen in plaats van te treiteren. De zaak van klokkenluider Spijkers is door Krista van Velzen in middelpunt van de aandacht gebracht. Spijker weigerde te liegen tegen de nabestaanden van een defensiemedewerker over de toedracht van zijn dood. Hiervoor werd hij gestraft door het ministerie. Van Velzen bleef de minister van Defensie onder druk zetten om deze onverkwikkelijke kwestie fatsoenlijk af te handelen. Uiteindelijk kreeg Spijker volledig eerherstel en werd hij zelfs Koninklijk onderscheiden.

SP-er Ronald van Raak nam het stokje over en pleitte in 2007 voor een onafhankelijk klokkenluidersfonds. De Tweede Kamer stemde hiermee in, ondanks weerstand hiertegen van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken. Het fonds moet voorkomen dat klokkenluiders door de hoge juridische kosten berooid achterblijven.

In de daaropvolgende debatten komt dezelfde minister Ter Horst ten dele tegemoet aan de wensen van de SP. Voorlopig zullen alleen ambtenaren en politieagenten gebruik kunnen maken van dit fonds. Wat de SP betreft moeten alle Nederlanders die maatschappelijke misstanden willen melden er een beroep op kunnen doen.

Politieke vernieuwing

Rondom verkiezingen klinkt in de media traditioneel de klaagzang op de politiek. Het partijenstelsel zou niet deugen, evenmin als het kiesstelsel. De SP heeft zo haar eigen ideeën over het politieke stelsel in Nederland.

TopinkomensOndanks groeiende maatschappelijke onvrede over het grote gegraai aan de top, blijken topinkomens een hardnekkig onkruid in Nederland.

In de (semi-)publieke sector moet volgens de SP niemand meer verdienen dan de minister-president. Na lange strijd zijn moties van de SP om dit van toepassing te maken op de zorg, onderwijs en energiesector aangenomen.

In het bedrijfsleven verdient de top absurde bedragen, terwijl ze van hun eigen werknemers loonmatiging vragen. Dat kan niet. De SP heeft meerdere voorstellen gedaan om hier een einde te maken, welke helaas maar weinig steun krijgen van de verschillende kabinetten.

Zes maatregelen

Karabulut presenteert zes maatregelen tegen zelfverrijking top

Met zes concrete voorstellen wil SP-Kamerlid Sadet Karabulut een einde maken aan de steeds grotere verschillen in inkomen tussen de werkvloer en het topmanagement van grote ondernemingen.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top