www.sp.nl/overheid

Homepage SPSlash Overheid

Zoeken in /overheid

/overheid :: onze mensen

Meer info over Ronald van Raak

Ronald van Raak

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Eelco Eikenaar
SP.nl/overheid
12 NOVEMBER 2008

Column

Ronald van Raak:

Sorry, maar ik teken niet

Ronald van Raak

CDA, PvdA, VVD en ChristenUnie willen beperkingen opleggen aan het taalgebruik in de Tweede Kamer. Men overweegt zelfs een gedragscode in te stellen voor Kamerleden.

Veel Kamerleden ergeren zich aan de taal van de PVV’ers. Ik strijd tegen de PVV. Niet zozeer tegen hun taalgebruik, maar vooral tegen hun voorstellen, die steevast goed uitpakken voor ondernemers en migranten in een hoek zetten. Een gedragscode voor Kamerleden zal ik echter niet ondertekenen. In het parlement moet alles worden besproken, alle informatie worden gedeeld, en alles worden gezegd.

In de Grondwet van 1848 legde de liberaal Thorbecke de grondslag voor onze parlementaire politiek. Alleen de rijken kregen toen echter stemrecht, en de Tweede Kamer werd bevolkt door juristen. De socialist Domela Nieuwenhuis probeerde in 1888 de stem van gewone mensen in het parlement te brengen, maar dat werd hem niet in dank afgenomen. Vanaf het moment dat de SP in 1994 in de Tweede Kamer kwam brengen SP’ers de problemen van gewone mensen in het parlement. Daarbij hoort ook duidelijke taal. De sociale zekerheid wordt niet “geflexibiliseerd”, maar afgebroken. De zorg voor chronisch zieken wordt niet “gemoderniseerd”, deze mensen worden in de steek gelaten. Ministers die de waarheid verdraaien “vergissen” zich niet, maar zij liegen.

Socialisten moeten zich altijd gedragen. Maar ik hoef geen verantwoording af te leggen aan CDA, PvdA, VVD en ChristenUnie. Ik vertegenwoordig niet het parlement, maar de SP. En leg verantwoording af aan mijn partij, en aan mijn kiezers.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top