www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Publicaties :: Opinies

Aanval Iran kan niet zonder mandaat Veiligheidsraad

Volgens oud-diplomaat en oud-lid van de commissie-Davids inzake Irak, Peter van Walsum is een Amerikaanse aanval op Iran op handen en moet Nederland zich nu al afvragen of die interventie politieke steun verdient.


SP-Tweede Kamerlid Harry van Bommel

Van Walsum meent dat die interventie “hoogstwaarschijnlijk zal plaatsvinden zonder mandaat van de Veiligheidsraad.” Die waarschuwing komt nu, anders dan bij Irak, gelukkig op tijd. Minder gelukkig ben ik met het zijn impliciete advies om die aanval te steunen. Of een aanval op Iran het nucleaire programma van zal uitschakelen valt immers te betwijfelen maar dat het Midden-Oosten erdoor in brand zal vliegen staat wel vast. Dat werd eerder al in deze krant van 6 februari betoogd door de Israëlische hoogleraar krijgsgeschiedenis Martin van Crefeld. Van opgelegde sancties verwacht Van Walsum niets en andere opties dan een aanval ziet hij niet. Dat een aanval op Iran zonder mandaat van de Veiligheidsraad zou plaatshebben stuit bij hem ook niet op bezwaar en dat sluit aan bij zijn uitzonderingspositie in de commissie-Davids. In het rapport van die commissie staat op pagina 270 dat hij zich afvroeg “of de regering er niet beter aan zou hebben gedaan de Kamer en het Nederlandse volk uit te leggen dat er voor de inval volkenrechtelijk geen overtuigende rechtsgrond was, maar dat een militaire ingreep op de aangegeven redenen toch geboden was en daarom Nederlands politieke steun verdiende.” Dat zou misschien hebben geleid tot minder onvrede in de samenleving, maar ook tot een overtreding van artikel 90 van de Nederlandse Grondwet. Daarin staat dat ons land de internationale rechtsorde dient te bevorderen. Het advies van Van Walsum staat daar haaks op.

Dit artikel verscheen in NRC-Handelsblad van 27 oktober 2010

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
SP Nieuws

Laatste berichten

GISTEREN
IN DE MEDIA
DINSDAG 19 AUGUSTUS
NIEUWS
IN DE MEDIA
MAANDAG 18 AUGUSTUS
COLUMN
IN DE MEDIA
ZATERDAG 16 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
VRIJDAG 15 AUGUSTUS
NIEUWS
OPINIE
COLUMN
IN DE MEDIA
DONDERDAG 14 AUGUSTUS
NIEUWS
WOENSDAG 13 AUGUSTUS
NIEUWS
IN DE MEDIA
DINSDAG 12 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
ZATERDAG 9 AUGUSTUS
NIEUWS
VRIJDAG 8 AUGUSTUS
IN DE MEDIA
Studio SP
top