www.sp.nl/onderwijs

Homepage SPSlash Onderwijs

Zoeken in /onderwijs

/onderwijs :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Debbie Brenkman
Jordy Clemens

/onderwijs :: agenda

  • Donderdag 24 april Eindhoven - 13:00 uur, Kandidaat voor het Europees Parlement Dick Schaap neemt deel aan een verkiezingsdebat georganiseerd door de International Business School van Fontys Hogeschool over internationalisering in het hoger onderwijs en de rol van de Europese Unie daarbij.
SP.nl/onderwijs

Standpunt :: Voorschoolse opvang

De vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) moet gemengd zijn (dus geen peuterspeelzalen meer), met een speciaal programma voor kinderen met een achterstand. Ouders met een achterstand worden bij de ontwikkeling van hun kind betrokken en leren daarbij ook zelf (inburgering voor ouders). Ook na de VVE worden de ouders blijvend betrokken bij de school.

Overzicht alle standpunten onderwijs

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top