www.sp.nl/onderwijs

Homepage SPSlash Onderwijs

Zoeken in /onderwijs

/onderwijs :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Erik Flentge
Debbie Brenkman
SP.nl/onderwijs

/onderwijs :: Nieuws

Siderius: geen eigen bijdrage aanpak laaggeletterdheid

12-06-2014 Om laaggeletterdheid te bestrijden moet taalonderwijs vrij toegankelijk zijn. De eigen bijdrage voor taalcursussen vormt daarbij een financieel obstakel. SP-Kamerlid Tjitske Siderius wil daarom wettelijk vastleggen dat de eigen bijdrage voor deelnemers van taalcursussen nooit meer dan 10 procent van het cursusgeld mag bedragen. Siderius: ‘Laaggeletterden moeten vaak al een drempel over om een taalcursus te gaan volgen. Laten we die drempel zo laag mogelijk houden.'

> Lees verder…

Van Dijk: ‘Vervang Raad van Toezicht in onderwijs door sterke medezeggenschapsraad’

23-04-2014 Om de macht van schoolbestuurders in te perken, moeten raden van toezicht in het onderwijs worden afgeschaft. Dat voorstel doet SP-Kamerlid Jasper van Dijk vandaag bij het debat over onderwijsbestuur. ‘Het bestuursmodel van het onderwijs is mislukt. Raden van Toezicht houden geen toezicht waardoor schoolbestuurders almachtig zijn. De medezeggenschapsraad dient de taken van de Raad van Toezicht over te nemen. Want daarin zitten de echte experts van het onderwijs: leraren, studenten en ouders.’

> Lees verder…

Grote klassen maken van ‘passend onderwijs’ een mission impossible

18-12-2013 De invoering van het zogenaamde ‘passend onderwijs’ per 1 augustus volgend jaar wordt een drama als er niets wordt gedaan aan de grote klassen in het onderwijs. Dat zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk in aanloop naar het Kamerdebat op 18 december. In het ‘passend onderwijs’ worden leerlingen met een handicap of stoornis geacht naar reguliere scholen te gaan in plaats van naar het speciaal onderwijs. Veel leraren zijn daar niet klaar voor, vanwege de hoge werkdruk en de grote klassen. Van Dijk: ‘Staatssecretaris Dekker gaat rücksichtslos door met de invoering van passend onderwijs. Zolang hij zich doof houdt voor alle kritiek en niets doet aan de grote klassen, komt passend onderwijs neer op knellend onderwijs.’

> Lees verder…

Docenten MBO: splits te grote scholen op

20-03-2013 Bijna drie kwart van de docenten in het MBO vinden dat te grote MBO-instellingen moeten worden ontmanteld in kleinere scholen. Dat blijkt uit de eerste tussenstand van het SP-onderzoek onder ruim 600 MBO-docenten. SP-Kamerlid Smits ziet deze uitkomst als een duidelijke aansporing voor de minister om nu snel over te gaan tot actie: ‘Na alle schade die de MBO-scholen de afgelopen jaren hebben geleden onder megalomane managers en dwaze politici, wordt het nu tijd voor de menselijke maat. Een MBO is een school, geen leerfabriek.’

> Lees verder…

Stel wanbeleid schoolbestuurders strafbaar

14-02-2013 Schoolbestuurders moeten strafbaar kunnen worden gesteld bij aantoonbaar wanbeleid. Dat stelt SP-Kamerlid Manja Smits in reactie op het onderzoek naar de misstanden bij megaschool Amarantis. De school met 30.000 leerlingen ging in 2012 failliet.

> Lees verder…

SP start manifest ‘ouders voor stufi’

13-02-2013 De SP start woensdag 13 februari het manifest ‘Ouders voor stufi’. Op de site oudersvoorstufi kunnen ouders zich uitspreken voor behoud van de studiefinanciering en tegen invoering van het leenstelsel. SP-Kamerlid Jasper van Dijk: ‘Met dit anifest geven wij ouders een stem. Ouders die boos zijn over de enorme studieschuld die het leenstelsel veroorzaakt. Een schuld die al gauw oploopt tot 30.000 euro. Vandaar dat ik alle ouders oproep om het manifest te tekenen.’

> Lees verder…

Smits start onderzoek onder MBO-docenten

25-01-2013 Leerfabrieken, losgeslagen managers en vastgoedprojecten: het gaat niet goed met het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Steeds vaker valt in de krant te lezen dat de kwaliteit van het onderwijs slecht is. Daarom start SP-Kamerlid Manja Smits een onderzoek onder alle docenten in het MBO, om te horen hoe het echt zit.

> Lees verder…

Van Dijk: kom in actie tegen schuldenstelsel

18-01-2013 Ondanks breed protest houdt het kabinet vast aan invoering van een asociaal schuldenstelsel. Dit blijkt uit het vandaag gepresenteerde plan voor een leenstelsel voor studenten. SP-Kamerlid Jasper Van Dijk: ‘Studeren wordt onder Rutte en Asscher 15.000 euro duurder. Vooral jongeren uit lage inkomensgroepen worden hard getroffen; studeren wordt weer een zaak van de elite. Spreken van een “sociaal leenstelsel” is pure misleiding.’

> Lees verder…

Steun voor opsplitsen mega-scholen Rotterdam

09-01-2013 SP-Kamerlid Manja Smits is blij met de voorgenomen opsplitsing van twee Rotterdamse mega-scholen. De mbo-scholen, het Albeda en Zadkine, gaan onderzoeken hoe ze zich kunnen opsplitsen in zeven kleinere vakscholen. Smits: ‘De SP pleit al sinds de jaren negentig voor kleinere scholen. Het is goed nieuws dat deze scholen nu zelf zien dat het tijd is voor schaalverkleining. Bij die schaalverkleining hoort ook dat scholen anders bestuurd worden: minder managers, minder vette salarissen en beter onderwijs.’

> Lees verder…

Vijf vragen over Amarantis aan Manja Smits

03-12-2012 Het rapport van de commissie die onderzoek deed naar de wantoestanden bij Amarantis is volgens SP-Kamerlid Manja Smits onthutsend. Het rapport beschrijft hoe door wanbestuur en falend toezicht een onderwijsfabriek ten gronde ging. Smits geeft antwoord op vijf vragen over wat er gebeurd is en hoe het nu verder moet.

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top