www.sp.nl/onderwijs

Homepage SPSlash Onderwijs

Zoeken in /onderwijs

/onderwijs :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Erik Flentge
Debbie Brenkman
SP.nl/onderwijs

/onderwijs :: Nieuws

Grote klassen maken van ‘passend onderwijs’ een mission impossible

18-12-2013 De invoering van het zogenaamde ‘passend onderwijs’ per 1 augustus volgend jaar wordt een drama als er niets wordt gedaan aan de grote klassen in het onderwijs. Dat zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk in aanloop naar het Kamerdebat op 18 december. In het ‘passend onderwijs’ worden leerlingen met een handicap of stoornis geacht naar reguliere scholen te gaan in plaats van naar het speciaal onderwijs. Veel leraren zijn daar niet klaar voor, vanwege de hoge werkdruk en de grote klassen. Van Dijk: ‘Staatssecretaris Dekker gaat rücksichtslos door met de invoering van passend onderwijs. Zolang hij zich doof houdt voor alle kritiek en niets doet aan de grote klassen, komt passend onderwijs neer op knellend onderwijs.’

> Lees verder…

Van Dijk: invoering ‘passend onderwijs’ onverantwoord

27-10-2013 De invoering van het zogenaamde passend onderwijs moet met minstens één jaar worden uitgesteld. Dat voorstel doet SP Kamerlid Jasper van Dijk deze week bij de behandeling van de onderwijsbegroting. Van Dijk: ‘Onder de huidige omstandigheden komt passend onderwijs neer op knellend onderwijs. Er komen steeds meer zorgleerlingen in steeds grotere klassen. Die combinatie is funest, want leraren kunnen dan niet genoeg aandacht geven aan de leerlingen. Het zal tot spanningen leiden tussen scholen en ouders. Uit onderzoek van CNV Onderwijs blijkt dat zestig procent van de schoolleiders niet klaar is voor passend onderwijs.’

> Lees verder…

Verplichte toets maakt van basisschool een toetsfabriek

21-03-2013 Volgens SP-Kamerlid Jasper van Dijk slaat het kabinet op het gebied van onderwijs de plank volledig mis. ‘In plaats van te investeren in goede docenten of kleinere klassen worden leraren geconfronteerd met de nullijn, bezuinigingen en een verplichte Cito-toets. Scorebordpolitiek is het, waarbij onderwijs gereduceerd wordt tot een zo hoog mogelijke Cito-score.’

> Lees verder…

SP en D66 bepleiten sterkere medezeggenschap scholen

04-07-2012 SP en D66 dienen woensdag samen een voorstel in om de medezeggenschap op scholen te versterken. Zij geven hiermee gehoor aan een oproep van ouders, leerlingen en vakbonden om de wet aan te scherpen. Minister Van Bijsterveldt sloeg deze oproep in de wind. Daarom willen SP en D66 de verbetering per motie regelen.

> Lees verder…

1 voor onze kinderen

29-03-2012 Het kabinet-Rutte deelt klappen uit aan onze kinderen. De SP maakt zich zorgen om de toekomst van het onderwijs, nu minister Van Bijsterveldt grote bezuinigingen heeft aangekondigd op het passend onderwijs. Dat betekent grotere klassen en minder leraren voor leerlingen met een beperking. De SP vindt dat onaanvaardvaar. Daarom lanceren wij de actie '1 voor onze kinderen'. Donderdag is deze spot in première gegaan, waarmee we aandacht vragen voor de gevolgen van deze bezuiniging.

> Lees verder…

50.000 leraren in actie tegen onderwijsplannen Van Bijsterveldt

06-03-2012 De Amsterdam ArenA was dinsdagmiddag tot de nok toe gevuld met boze leraren. Met 50.000 man was het de grootste lerarenstaking ooit. De leraren maken zich zorgen om de plannen van minister Van Bijsterveldt van Onderwijs. Zij wil 300 miljoen euro bezuinigen op het 'passend onderwijs', tot groot ongenoegen van de leraren.

> Lees verder…

Leerlingen overhandigen kleurplaten aan Van Bijsterveldt

05-03-2012 Leerlingen uit het speciaal onderwijs hebben maandag bijna 3.000 kleurplaten tegen de bezuinigingen op zorgleerlingen aangeboden aan minister Van Bijsterveldt. De leerlingen maken zich grote zorgen over de toekomst van hun school.

> Lees verder…

Van Dijk: 'Regering laat basisonderwijs als een baksteen vallen'

13-02-2012 Door bezuinigingen ontvangen basisscholen bijna 1 miljard euro minder budget. Dat is tien procent van het totaal. Gevolg: grotere klassen, minder leraren, verwaarloosd onderhoud en minder aandacht voor leerlingen met een beperking. SP-Kamerlid Jasper van Dijk gaat minister Van Bijsterveldt dinsdag in het vragenuur oproepen om maatregelen te nemen.

> Lees verder…

Eerste aanbeveling rapport Smits overgenomen

22-11-2011 Leraren mogen niet meer eindeloos zonder diploma voor de klas staan. Deze aanbeveling uit het rapport ‘Een betere leraar voor hetzelfde geld’ door SP-Kamerlid Manja Smits is vandaag door de Tweede Kamer overgenomen. Het voorstel is ingediend samen met PvdA, VVD, CDA en GroenLinks.

> Lees verder…

Smits wil maximum aan aantal kinderen in schoolklas

15-08-2011 SP-Tweede Kamerlid Manja Smits vindt het onaanvaardbaar dat ook dit jaar de klassen in het basisonderwijs groter zullen worden. Dat meldt de overkoepelende raad voor het basisonderwijs. Volgens hen leidt het schrappen van personeel ertoe dat de gemiddelde klassengrootte van 24 naar 27 zal stijgen. Smits: 'Dit gaat ten koste van de aandacht voor kinderen. Daarom wil ik dat de minister een maximum stelt aan het aantal kinderen in één klas, namelijk 25.'

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top