www.sp.nl/onderwijs

Homepage SPSlash Onderwijs

Zoeken in /onderwijs

/onderwijs :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Erik Flentge
Debbie Brenkman
SP.nl/onderwijs
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Van Dijk presenteert Actieplan HBO

24-05-2011 • Schaalverkleining, een maximum aan bureaucratie, extra investeringen in docenten en afschaffing van de HBO-raad. Dat zijn vier voorstellen uit het Actieplan HBO dat SP-Kamerlid Jasper van Dijk vandaag presenteert. 'Om een eind te maken aan de schaalvergroting in het onderwijs, stel ik voor om een kleinschaligheidsprikkel in te voeren. Door kleinschaligheid financieel te belonen, komt het onderwijs weer in handen van docenten en studenten in plaats van managers.'

Jasper van DijkIn het Actieplan HBO staan tien voorstellen om de kwaliteit van het HBO te verbeteren. Dit naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie waaruit blijkt dat 40 procent van de onderzochte studenten een diploma kreeg dat HBO-onwaardig is. Van Dijk ziet goede aanknopingspunten in de recente voorstellen van staatssecretaris Zijlstra, maar het is niet de trendbreuk die nodig is om het HBO daadwerkelijk te verbeteren.

Voor een werkelijke trendbreuk moet de tussenlaag van managers tussen het ministerie en het klaslokaal worden aangepakt. Van Dijk: 'Deze bestuurders hebben de afgelopen twintig jaar de macht volledig in handen gekregen in het onderwijs. In combinatie met bezuinigingen en wanstaltige onderwijshervormingen verloren docenten de zeggenschap over hun vak. De diplomafraude is een rechtstreeks gevolg van managers die meer kijken naar rendementen dan naar onderwijskwaliteit.'

De politiek dient het onderwijs terug te geven aan de werkelijke deskundigen, de leraren. Volgens van Dijk kan dat door middel van schaalverkleining, investeringen in docenten en een drastische afname van het aantal managers. Kerntaken, zoals de financiering en de bewaking van de kwaliteit, kunnen door de overheid geregeld worden. Van Dijk: 'Dan kan de HBO-raad worden afgeschaft en de bureaucratie op scholen flink worden teruggeschroefd. Managers moeten zelf ook minimaal één dagdeel per week voor de klas staan.'

Het debat met staatssecretaris Zijlstra is vanavond om 19.00 uur.

Tien voorstellen voor het HBO

1 Landelijke examens
2 Deugdelijke financiering
3 Onafhankelijk toezicht
4 Politiek verantwoordelijk
5 Schaalverkleining
6 Maximum aan bureaucratie
7 Intensief onderwijs
8 Inspraak docenten
9 Minder opleidingen, beroepsonderwijs centraal
10 Meldpunt voor klokkenluiders

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top