www.sp.nl/onderwijs

Homepage SPSlash Onderwijs

Zoeken in /onderwijs

/onderwijs :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Erik Flentge
Debbie Brenkman
SP.nl/onderwijs
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Minister moet nu echt ingrijpen tegen ophokuren

21-02-2011 • "Het lijkt of de minister niets heeft geleerd van de scholierenprotesten van drie jaar geleden. Zij moet nu direct ingrijpen zodat loze ophokuren in het voortgezet onderwijs tot het verleden gaan behoren." SP-Kamerlid Smits reageert op een rapport van scholierenorganisatie LAKS, waarin staat dat scholieren gemiddeld twee weken per jaar zonder les zitten. In deze zogenaamde 'ophokuren' zitten leerlingen op school, zonder dat zij les krijgen.

Ruim drie jaar geleden trokken scholieren massaal naar het Museumplein om te demonstreren tegen de strikte urennorm in het voortgezet onderwijs. Deze urennorm leidde ertoe dat scholen, om aan het aantal lesuren te komen, leerlingen zonder les in lokalen 'ophokten'. De leerlingen gaven toen aan dat ze geen enkel probleem hadden met meer uren les, maar dat ze niets hadden aan lessen zonder goede leraren. Smits is verontwaardigd over het grote aantal lege uren dat leerlingen nog steeds in hun roosters hebben. "De leus van de scholieren was toen terecht dat kwaliteit boven kwantiteit moet komen. Het lijkt erop dat Van Bijsterveldt er drie jaar met de pet naar heeft gegooid."

Smits wil van de minister weten of ze de definitie van lesuren wil aanpassen, zodat lege lesuren niet meer kunnen meetellen voor de urennorm die scholen moeten halen. Scholen moeten dan gaan zorgen voor echte lessen van goede docenten.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top