www.sp.nl/onderwijs

Homepage SPSlash Onderwijs

Zoeken in /onderwijs

/onderwijs :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Erik Flentge
Debbie Brenkman
SP.nl/onderwijs
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Van Dijk: ‘Minister moet kunnen ingrijpen bij falende onderwijsbestuurders’

27-01-2011 • De minister van onderwijs moet bestuurders en leden van de Raad van Toezicht van scholen kunnen benoemen en ontslaan. Dat voorstel doet SP-Kamerlid Jasper van Dijk naar aanleiding van het rapport van de Inspectie over Hogeschool INHolland. Van Dijk: 'Het is te gek voor woorden dat de minister niet kan ingrijpen bij scholen die zich schuldig maken aan wanbeleid. Ik zal daarom een wet maken waardoor de minister voortaan inspraak krijgt over benoeming en ontslag van onderwijsbestuurders'.

Jasper van DijkUit het Inspectierapport blijkt dat het bestuur van Hogeschool INHolland op vele fronten heeft gefaald. Er werd niet ingegrepen bij de diplomafraude, docenten moesten 'soepel omgaan' met de regels en er werden vage declaraties ingediend. Ook de Raad van Toezicht deed weinig toen het wanbeleid boven tafel kwam. Geruzie tussen bestuurders onderling werd niet aangepakt. Van Dijk: 'Het is onaanvaardbaar als de Raad van Toezicht en het College van Bestuur hiermee wegkomen omdat ze inmiddels zijn opgestapt. Ik ga de regering vragen of zij alsnog aansprakelijk kunnen worden gesteld'.

Vanaf de jaren negentig is het onderwijs vergaand op afstand gezet van de politiek. Bestuurders van Hogescholen en MBO-scholen werden - net als in het bedrijfsleven - voortaan benoemd door een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht benoemt zichzelf waardoor de minister het nakijken heeft. Colleges van Bestuur en de Raden van Toezicht vormen sindsdien een koninkrijk waar niemand nog iets over te zeggen heeft. Schaalvergroting, zelfverrijking en verwaarloosd onderwijs zijn het gevolg.

Volgens Van Dijk heeft dit bestuursmodel volledig gefaald. Het op afstand zetten van het onderwijs is een gevolg van het neoliberale marktdenken uit de jaren negentig. De regering leunde achterover, bestuurders werden oppermachtig. 'Het wordt tijd voor de grote schoonmaak. De minister moet de regie nemen over het onderwijs. Ik zal daartoe een wetsvoorstel indienen', aldus Van Dijk die een debat over de kwestie heeft aangevraagd.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top