www.sp.nl/onderwijs

Homepage SPSlash Onderwijs

Zoeken in /onderwijs

/onderwijs :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Erik Flentge
Debbie Brenkman
SP.nl/onderwijs
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Grote scholenfusie van de baan

20-11-2009 • Het is een enorme opsteker voor leerlingen en leraren dat de fusie tussen twee MBO-scholen in Noord Holland van de baan is. Dat zegt een opgetogen Jasper van Dijk (SP), die zich lange tijd heeft ingespannen om het plan van tafel te krijgen. De fusie tussen het Regio College en het Horizon College zou leiden tot een instelling met 21.000 leerlingen. Op enkele bestuurders na, zat niemand te wachten op een dergelijke megaschool.

De fusie werd afgeblazen na hevige politieke druk en een negatief advies van de Medezeggenschapsraad. Van Dijk drong meermalen aan op stopzetting van het plan. Het ministerie van onderwijs nam dat over, maar staatssecretaris Van Bijsterveldt benadrukte altijd dat zij de fusie formeel niet kan tegenhouden, zo lang de fusietoets nog niet in werking is getreden. Na het negatieve advies van de MR zijn de bestuurders alsnog overstag gegaan. “Een verstandig besluit, aangezien het draagvlak voor de fusie minimaal was.”

Van Dijk wil dat de fusietoets snel in werking treedt, omdat er nog steeds scholen zijn met fusieplannen. Gisteren werd nog in Utrecht besloten om twee vmbo-scholen te fuseren, het Centraal College en het Vader Rijn College. Gevolg is het verlies van een kleine vmbo-school in Utrecht-Oost. Leerkrachten en ouders van het Centraal College voerden actie voor behoud van hun school. Van Dijk zal minister Plasterk daarop wijzen en wederom aandringen op stopzetting van het plan.

Voor de SP is helder dat de schaalvergroting in het onderwijs is doorgeschoten. Het wordt hoog tijd dat werk wordt gemaakt van schaalverkleining. Nieuwe fusieplannen moeten streng getoetst worden.
Zonder draagvlak en behoud van keuzevrijheid gaat de fusie niet door.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top