www.sp.nl/onderwijs

Homepage SPSlash Onderwijs

Zoeken in /onderwijs

/onderwijs :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Erik Flentge
Debbie Brenkman
SP.nl/onderwijs
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Beter salaris voor álle leraren

12-09-2007 • Focus op de leraar en verhoog het salaris. Dat zijn de goede uitgangspunten van de Commissie Leraren onder leiding van Rinnooy Kan. SP-Kamerlid Jasper van Dijk plaatst echter vraagtekens bij de uitwerking die de commissie voorstelt. "Het advies mag niet leiden tot een tweedeling in de docentenkamer, maar als het kabinet niet met extra geld voor het onderwijs komt zal de aangekondigde salarisverhoging slechts voor een beperkt aantal leraren gelden.

De komende jaren ligt een gigantisch lerarentekort in het verschiet. Driekwart van de leraren gaat met pensioen of vertrekt naar een andere plek. Dat probleem kan alleen gekeerd worden met forse investeringen in het onderwijs. Een flinke salarisverhoging is volgens de commissie nodig om het vak aantrekkelijker te maken. Daarnaast adviseert de commissie om 'goede' leraren hoger te belonen. Dat leidt volgens Van Dijk tot een ongewenste tweedeling.

Jasper van DijkPlasterk geeft aan het advies te willen uitvoeren. Hij heeft daar echter niet het bedrag voor dat de commissie adviseert, namelijk 1,1 miljard. Plasterk zal dus moeten kiezen of hij alle salarissen structureel verhoogt, of de prestatiebeloning invoert. Van Dijk: "Plasterk moet natuurlijk voor het eerste kiezen, anders zullen alleen die leraren profiteren van een salarisverhoging die daar volgens de schoolleiding voor in aanmerking komen. Dat leidt tot verdeeldheid."

De commissie Rinnooy Kan stelt tevens voor om leraren op probleemscholen tijdelijk een hoger salaris te geven. Van Dijk is daar tegen: "We moeten de tweedeling tussen goede en zwakke scholen niet bevestigen met deze afkoopsom. "De regering moet ervoor zorgen dat álle scholen goed zijn. Dat wil zeggen: kleine en gemengde scholen met kleine klassen en minder werkdruk. Dat vereist investeringen, dus ik reken op minister Plasterk als hij in oktober met zijn actieplan voor leraren komt."

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top