www.sp.nl/onderwijs

Homepage SPSlash Onderwijs

Zoeken in /onderwijs

/onderwijs :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Debbie Brenkman
Erik Flentge
SP.nl/onderwijs
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Van Bommel: 'Scholen moeten niet gokken met onderwijsgeld'

27-07-2012 • SP-Kamerlid Harry van Bommel is geschokt door het nieuws dat vier grote MBO-scholen grote financiële risico’s lopen door speculatie. De bewuste opleidingen hebben de afgelopen jaren hoge leningen afgesloten om nieuwe gebouwen te kunnen kopen. In plaats van langlopende leningen met een vaste rente hebben zij gekozen voor risicovolle producten die door de financiële crisis nu fors minder waard zijn geworden. Als de opleidingen die polissen noodgedwongen afkopen, verliezen ze miljoenen euro's. 'Het is onacceptabel dat scholen zich gedragen als beurshandelaren. Het geld van die instellingen is bedoeld voor een goed gebouw en goed onderwijs, niet voor riskante beleggingen', aldus Van Bommel.

Het is niet voor het eerst dat een MBO-instelling in financiële problemen komt door risicovol financieel beleid. Eerder verloor de scholengroep Amarantis miljoenen door financieel wanbeheer. Van Bommel wijt de problemen aan de wijze van besturen van de MBO-instellingen; het 'governance model'. Daardoor staat de minister van Onderwijs op grote afstand van de Colleges van Bestuur die slechts marginaal worden getoetst door een Raad van Toezicht. Van Bommel: 'Deze gang van zaken kan niet zonder gevolgen blijven. We moeten zorgen dat het toezicht op de Colleges van Bestuur effectiever wordt. Indien nodig, moet de Onderwijsinspectie meer bevoegdheden krijgen. Het gaat hier immers om geld van ons allemaal.'

De SP ziet parallellen met de ontwikkelingen in de volkshuisvesting. Ook daar was sprake van schaalvergroting en de komst van bestuurders die zichzelf zien als ondernemer. 'Uiteindelijk lijdt de primaire taak van instellingen onder het ondernemersgedrag van deze bestuurders. De verliezen die dreigen, zullen ook uit de onderwijsbegroting moeten worden betaald. Dat gaat dus ten koste van het onderwijs en de studenten. Als bestuurders zo nodig willen gokken dan gaan ze maar naar het casino, met hun eigen salaris welteverstaan', aldus Van Bommel, die de minister schriftelijk om opheldering heeft gevraagd.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top