www.sp.nl/onderwijs

Homepage SPSlash Onderwijs

Zoeken in /onderwijs

/onderwijs :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Debbie Brenkman
Erik Flentge
SP.nl/onderwijs
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

SP en D66 bepleiten sterkere medezeggenschap scholen

04-07-2012 • SP en D66 dienen woensdag samen een voorstel in om de medezeggenschap op scholen te versterken. Zij geven hiermee gehoor aan een oproep van ouders, leerlingen en vakbonden om de wet aan te scherpen. Minister Van Bijsterveldt sloeg deze oproep in de wind. Daarom willen SP en D66 de verbetering per motie regelen.

SP-Kamerlid Van Dijk en D66-Kamerlid Van der Ham willen de wet op drie punten aanscherpen. Ten eerste moet de medezeggenschapsraad een besluit van het schoolbestuur nietig kunnen verklaren als het bestuur de mening van de medezeggenschap niet volgt. Juist op belangrijke punten negeren schoolbesturen soms het instemmingsrecht van de medezeggenschapsraad. Van Dijk: ‘Schoolbesturen walsen soms over een medezeggenschapsraad heen. Het is goed als we daar een stokje voor steken.’

Daarnaast moet de regeling voor rechtsbijstand in de wet worden verankerd. Op driekwart van de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs bestaat geen regeling voor rechtsbijstand. Wanneer deze regeling er wel komt, hoeft een medezeggenschapsraad niet zelf een advocaat te betalen bij een onderwijsconflict. Ook moet het mogelijk worden om bij een conflict de geschillencommissie vaker om een uitspraak te vragen. Nu is het in sommige gevallen noodzakelijk om naar de rechter te gaan, wat een grote stap is en bovendien veel geld kost.

Van Dijk: ‘Met deze drie punten versterken we de medezeggenschap, zonder dat het geld kost. Het draagvlak is breed. Het ligt voor de hand om dit snel te regelen.’

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top