www.sp.nl/onderwijs

Homepage SPSlash Onderwijs

Zoeken in /onderwijs

/onderwijs :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Erik Flentge
Debbie Brenkman
SP.nl/onderwijs

DOSSIERS Onderwijs en Wetenschap

1040-urennorm

Scholierenprotest Museumplein

Met de spontane opstand van scholieren komt het debat over het aantal verplichte uren les - de zogenaamde 1040-urennorm - op school in een stroomversnelling. De SP is van mening dat kwaliteit boven kwantiteit gaat, en steunt de protesterende scholieren.

Volgens SP-Kamerlid Jasper van Dijk wordt de verwaarlozing van het onderwijs zichtbaar door de discussie over de urennorm. "Jarenlang is er te weinig geïnvesteerd in het onderwijs. Daardoor is er een lerarentekort ontstaan en wordt steeds vaker lesgegeven door onbevoegde leraren. In combinatie met onderwijsvernieuwingen als het Studiehuis en het Nieuwe Leren is dat fataal. Gevolg: leerlingen worden aan hun lot overgelaten in lokalen zonder leraar."

Basisschool Conciërge

Concierge handtekeningen
Handtekeningen van 200.000 leraren en ouders voor een conciërge op elke school

De SP wil dat er op iedere basisschool een conciërge is. Het zijn nu vaak schoolleiders en leraren die het kopieerwerk doen, de administratie, ouders ontvangen, de post sorteren, koffie zetten, of de afwas doen na een ouderavond. Niemand zal zich daar te goed voor voelen, maar het houdt ze wel af van het goed begeleiden en ondersteunen van leerlingen. Daarnaast zorgt een conciërge voor meer veiligheid op school.

SP Kamerleden Jasper van Dijk en Manja Smits hebben verschillende keren voorgesteld snel geld vrij te maken zodat iedere basisschool een conciërge kan aannemen. Deze voorstellen konden helaas niet rekenen op steun van de regeringspartijen. Het resultaat is dat nog lang niet iedere basisschool een conciërge heeft.

Gratis OV voor MBO

OV-jaarkaart

De SP wil dat alle MBO-ers een ov-kaart krijgen. Nu krijgen minderjarige MBO-ers geen een ov-jaarkaart, terwijl minderjarige studenten aan de HBO of universiteit dat wel krijgen. De helft van alle MBO-ers reist meer dan 15 kilometer naar hun opleiding en één op de vijf reist zelfs meer dan 30 kilometer. De reiskosten kunnen hierdoor oplopen tot duizenden euro's.

Vanwege de hoge reiskosten kunnen MBO-ers hun studie niet vrij kiezen. Zij voelen zich nu soms verplicht een studie te doen die dicht in de buurt is, omdat zij de reiskosten anders niet kunnen betalen. Ook het vinden van een stageplek kan moeilijk zijn. Met een ov-kaart kan een MBO-er ook een stageplek zoeken die iets verder weg is.

De SP heeft in de Tweede Kamer verschillende keren voorgesteld een ov-kaart in te voeren voor alle MBO-ers. Ook heeft de SP samen met haar jongerenorganisatie ROOD veel actie gevoerd om dit voor elkaar te krijgen.

Teken de petitie


Leraren

Passend Onderwijs

Het plan voor het zogenaamde “passend onderwijs” leidt tot bezuinigingen in het speciaal onderwijs en tot slechter onderwijs in de klas. ‘Passend onderwijs’ is een misleidend begrip en komt in werkelijkheid neer op knellend onderwijs. Meer leerlingen zullen vanuit het speciaal onderwijs naar reguliere scholen moeten, terwijl die scholen daar helemaal niet klaar voor zijn. Daar bovenop heeft het kabinet Rutte een bezuiniging van 300 miljoen op deze leerlingen gepland. Dat leidt tot slechter onderwijs voor alle leerlingen.

De SP vindt dat leerlingen onderwijs moeten volgen dat bij hen past. Soms kunnen leerlingen met een stoornis of een handicap naar het regulier onderwijs. Wanneer dat niet kan moet er voldoende plek zijn in het speciaal onderwijs. Daarom moet het zogenaamde ‘passend onderwijs’ van tafel.

Jasper van Dijk

Studiefinanciering

Foto Klaas Fopma
Emile Roemer tussen studenten tijdens demonstratie voor behoud studiefinanciering 21 mei 2010

Alles wijst er op dat de regering een einde wil maken aan de studiefinanciering. VVD, D66, PvdA, en GroenLinks willen allemaal van het huidige systeem af en de onderwijsraden VSNU en HBO-raad zijn ook voor de afschaffing. Daarmee zou de rekening van de crisis bij studenten neergelegd worden. Een belachelijk plan. De toegankelijkheid van het onderwijs wordt regelrecht bedreigd. Studeren wordt als maar duurder, of het nou op de universiteit, op het HBO of op het MBO is. Uit onderzoek blijkt dat tenminste eenderde van de jongeren niet zou gaan studeren als hij of zij alles moet lenen. Een goede opleiding volgen lijkt dus weer een voorrecht voor de rijken te worden.

Niet als het aan de SP ligt. Wij accepteren niet dat wij de rekening van de crisis moeten betalen. We komen in actie voor betaalbaar onderwijs waar je wat van leert. De SP is voor behoud van de studiefinanciering.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top