www.sp.nl/onderwijs

Homepage SPSlash Onderwijs

Zoeken in /onderwijs

/onderwijs :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Debbie Brenkman
Erik Flentge
SP.nl/onderwijs
17 MAART 2009

Column

Jasper van Dijk:

Leraar Nederlands gezocht

Jasper van Dijk

‘Geen les Nederlands voor moeilijke scholieren op ROC’, schrijft de Gelderlander afgelopen zaterdag. Ongeveer veertig leerlingen van het ROC-Nijmegen krijgen al wekenlang geen Nederlands omdat er geen leraar is. De situatie gaat zeker nog een paar weken duren.

Dit kan dus echt niet. Als leerlingen spijbelen moet je ze daarop aanspreken. Maar nu worden de leerlingen gedwongen te spijbelen omdat er geen lessen zijn. Terwijl het vak Nederlands voor deze leerlingen zo belangrijk is.

MBO-leerlingen van niveau 1 en 2 zijn vaak ‘overbelast’. Ze hebben problemen thuis, wonen in een onveilige buurt, groeien op in armoede en krijgen regelmatig te maken met geweld. Zij zijn meer dan wie ook geholpen met goede docenten en het is aan de politiek om daarvoor te zorgen.

Omdat de school nu niet aan zijn plichten kan voldoen, moet er met spoed een oplossing worden gezocht. Hulp voor het MBO is sowieso hard nodig, want de ROC's hebben te maken met bezuinigingen, zogenaamde onderwijsvernieuwingen en grote aantallen zorgleerlingen. Het is veel te makkelijk als de regering dit weer afschuift op het bordje van de scholen, onder het mom van 'de autonomie van de schoolbesturen.'

Staatssecretaris Van Bijsterveldt zou enorm veel waardering verdienen als zij de problemen aanpakt. Dat kan ze doen door de bezuinigingen in het MBO ongedaan te maken of tenminste voorkomen dat leraren worden ontslagen. Daarnaast moet ze voldoen aan haar eigen leerplichtwet, door te zorgen voor voldoende docenten Nederlands. Want op dit punt scoort ze voorlopig nog een onvoldoende.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top