www.sp.nl/onderwijs

Homepage SPSlash Onderwijs

Zoeken in /onderwijs

/onderwijs :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Erik Flentge
Debbie Brenkman
SP.nl/onderwijs
3 AUGUSTUS 2008

Column

Jasper van Dijk:

De ouderbijdrage: verplicht vrijwillig

Jasper van Dijk

De vrijwillige ouderbijdrage in het onderwijs is sinds haar bestaan omstreden. Basisonderwijs en voortgezet onderwijs dienen kosteloos toegankelijk te zijn. Toch vragen scholen regelmatig een ouderbijdrage van een paar honderd euro zonder te melden dat het om een vrijwillige bijdrage gaat. Ouders met een laag inkomen kunnen daardoor in de problemen komen.

Ook de besteding van de ouderbijdrage leidt tot discussie. De overheid dient het verplichte onderwijs te financieren, de ouderbijdrage is bedoeld voor extra's, zoals een schoolreisje. Toch gebruiken scholen de bijdrage regelmatig voor de bekostiging van computers, sportkleding, schoolboeken of zelfs voor het aanstellen van personeel. Dat is verkeerd, want het kan ertoe leiden dat de overheid achterover leunt. Als scholen zich beroepen op een tekortschietende overheidsfinanciering, nodig ik ze uit om samen met de SP op te komen voor meer investeringen. Dat is beter dan de extra kosten af te wentelen op de ouders.

Hoge ouderbijdragen leiden tot een tweedeling in het onderwijs. Scholen die daar gebruik van maken, hebben meer geld te besteden. Bovendien schrikt het ouders met een laag inkomen af. Het is niet prettig om te moeten zeggen dat je de ouderbijdrage niet kunt betalen. De keuze voor een andere school kan dan een uitweg zijn. Daardoor ontstaan er scholen met rijke en scholen met arme kinderen.

De discussie over de ouderbijdrage gaat door als de regering geen maatregelen neemt. De beste oplossing is helemaal geen ouderbijdrage heffen. Als de overheid de scholen voldoende financiert, vervalt de behoefte om een bijdrage te vragen. Een goede stap in die richting is het maximeren van de ouderbijdrage. Als deze bijvoorbeeld op 30 euro wordt gesteld, kunnen scholen geen drempels meer opwerpen met een hoge ouderbijdrage.

Helaas neemt de regering geen maatregelen, onder het mom van 'de vrijheid van onderwijs'. Maar dat is op deze manier niet meer dan een schijnvrijheid. Daarom is de SP het Onderzoek ouderbijdrage 2008 gestart. Via de website kan iedereen zijn ervaringen doorgeven. De resultaten zal ik in het najaar aan de regering aanbieden. Als u scholen kent die verzwijgen dat de ouderbijdrage vrijwillig is, of als de ouderbijdrage gebruikt wordt voor onderwijszaken, laat het ons dan weten.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top