www.sp.nl/onderwijs

Homepage SPSlash Onderwijs

Zoeken in /onderwijs

/onderwijs :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Eric Smaling

Eric Smaling

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Debbie Brenkman
Jordy Clemens

/onderwijs :: agenda

  • Donderdag 24 april Eindhoven - 13:00 uur, Kandidaat voor het Europees Parlement Dick Schaap neemt deel aan een verkiezingsdebat georganiseerd door de International Business School van Fontys Hogeschool over internationalisering in het hoger onderwijs en de rol van de Europese Unie daarbij.
SP.nl/onderwijs

Standpunten

  • We gaan extra investeren in het onderwijs. En zorgen dat het beschikbare geld ook terecht komt in de klas.
  • We gaan niet morrelen aan de studiefinanciering en de basisbeurs. Om de toegankelijkheid voor studenten uit gezinnen met een laag inkomen te verbeteren verhogen we de aanvullende beurs.
  • Het plan “passend onderwijs” leidt tot bezuinigingen in het speciaal onderwijs en tot slechter onderwijs in de reguliere klas. Daarom moet het plan van tafel.
  • Grote onderwijshervormingen worden nooit meer over de hoofden van scholieren, studenten en docenten doorgevoerd.
  • We helpen scholen en gemeenten om zo veel en zo snel mogelijk gemengde scholen te krijgen, met kinderen van verschillende af- en herkomst.

Onderwijs voor iedereen

Investeren in beter onderwijs, inzetten op de kenniseconomie. De politiek heeft er de mond vol van. Maar ondertussen lopen we achter bij de rest van Europa. We hebben ons onderwijs teveel ingericht naar de grillen van zogenaamde onderwijsdeskundigen. En te weinig naar de wensen van scholieren en studenten en de kennis van leraren en docenten.


Wij stellen het belang van de scholier en de student centraal en geven het onderwijs terug aan de leraar en de docent. We bezuinigen niet, maar investeren in onderwijs. Beter onderwijs vergt betere leraren en dus betere opleidingen. De eisen moeten hoger, de vakinhoudelijke kennis breder. Beroepsonderwijs moet opleiden tot een vak waar je echt wat aan hebt. Universiteiten en hogescholen horen geen leerfabrieken te zijn waar je het allemaal maar zelf moet uitzoeken. Persoonlijke begeleiding en bereikbare docenten maken studeren aantrekkelijker en effectiever. Om de toegang tot het onderwijs te garanderen, gaan we niet morrelen aan de studiefinanciering.

Nieuws

/onderwijs :: Nieuws

‘Als je geen vrij krijgt voor je bevalling, hoe moet je dan je diploma halen?’

03-04-2014 Studeren en kinderen krijgen is een lastige combinatie, zeker als de school niet mee wil werken. De Stichting Steunpunt Studerende Moeders brengt de problemen waar jonge moeders tegenaan lopen al jaren onder de aandacht.

> Lees verder…

Van Dijk: aanpak megaklassen hard nodig

02-04-2014 De regering moet snel aan de slag met de aanpak van megaklassen in het onderwijs. Dat voorstel doet SP Kamerlid Jasper van Dijk in het debat over het Burgerinitiatief ‘Stop de overvolle klassen’. Van Dijk: ‘kleine klassen zijn van groot belang voor goed onderwijs, zeker als er steeds meer eisen worden gesteld rond differentiatie en excellentie. Staatssecretaris Dekker stelt steeds hogere eisen aan leraren, maar heeft geen benul van de werkelijkheid in het klaslokaal. Hij zou tenminste een eind moeten maken aan klassen met meer dan 30 leerlingen.’

> Lees verder…

Bussemaker, grijp in bij de hogeschool voor de kunsten

31-03-2014 SP-Kamerlid Jasper van Dijk maakt zich grote zorgen over de hogeschool voor de kunsten ArtEz met locaties in Zwolle, Enschede en Arnhem. Van Dijk: ‘Het bestuur van deze academie wil opleidingen sluiten omdat daar niet voldoende geld voor zou zijn. Ondertussen ontvangt de interim-voorzitter een riant salaris. Dat is onacceptabel en valt niet uit te leggen aan alle studenten en docenten.’

> Lees verder…

Medezeggenschap op scholen wordt versterkt

07-02-2014 De medezeggenschap in het onderwijs zal wettelijk worden versterkt. Dat laat staatssecretaris Dekker weten in reactie op een motie van de SP die vorig jaar werd aangenomen. SP-Kamerlid Jasper van Dijk: ‘Dit is goed nieuws voor leerlingen, leraren en ouders. Schoolbestuurders hebben een volwaardige tegenmacht nodig. Met deze versterking krijgt de medezeggenschap veel meer slagkracht. Dat mag ook wel, want het fiasco met Amarantis heeft laten zien dat bestuurders soms flink moeten worden bijgestuurd.’

> Lees verder…

Van Dijk: afschaffen maatschappelijke stage oliedom

02-02-2014 De maatschappelijke stage in het onderwijs kan gemakkelijk in stand blijven. Dat zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk in aanloop naar het debat van aanstaande dinsdag. Van Dijk vindt het oliedom dat de regering de maatschappelijke stage wil afschaffen nadat deze twee jaar geleden werd ingevoerd. ‘Het getuigt niet alleen van zwabberbeleid, het is ook doodzonde. De maatschappelijke stage is een belangrijke aanvulling op het onderwijs, die bijdraagt aan sociale betrokkenheid en persoonlijke ontwikkeling.’

> Lees verder…

Grote klassen maken van ‘passend onderwijs’ een mission impossible

18-12-2013 De invoering van het zogenaamde ‘passend onderwijs’ per 1 augustus volgend jaar wordt een drama als er niets wordt gedaan aan de grote klassen in het onderwijs. Dat zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk in aanloop naar het Kamerdebat op 18 december. In het ‘passend onderwijs’ worden leerlingen met een handicap of stoornis geacht naar reguliere scholen te gaan in plaats van naar het speciaal onderwijs. Veel leraren zijn daar niet klaar voor, vanwege de hoge werkdruk en de grote klassen. Van Dijk: ‘Staatssecretaris Dekker gaat rücksichtslos door met de invoering van passend onderwijs. Zolang hij zich doof houdt voor alle kritiek en niets doet aan de grote klassen, komt passend onderwijs neer op knellend onderwijs.’

> Lees verder…

Bussemaker buigt: leenstelsel opnieuw uitgesteld

11-12-2013 Opnieuw is het plan voor een leenstelsel uitgesteld. Minister Bussemaker moest wel buigen voor de Tweede Kamer, nadat woensdag bleek dat zij totaal geen meerderheid heeft voor haar plan om de basisbeurs voor masterstudenten per september 2014 af te schaffen. Ook het plan voor een korting op de OV-studentenkaart en het hogere collegegeld voor zogenaamde topstudies wordt uitgesteld.

> Lees verder…

Voorkom herhaling langstudeerdrama: stop met het leenstelsel

11-12-2013 Minister Bussemaker moet terug naar het ministerie met haar voorstel voor een leenstelsel voor studenten. Dat zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk in het Kamerdebat over de studiefinanciering. Van Dijk: ‘Het leenstelsel is gedoemd te mislukken want er is geen draagvlak voor: niet bij studenten en ook niet in de Eerste Kamer. Om een herhaling van de langstudeerboete te voorkomen kunnen we onze tijd beter aan andere zaken besteden zoals de verbetering van ons onderwijs.’

> Lees verder…

SP steunt Leraren in Actie: klassen moeten kleiner

10-12-2013 Dinsdag bood vakbond Leraren in Actie (LIA) ruim 40.000 handtekeningen aan vanwege het Burgerinitiatief Kleine Klassen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat zogenaamde ‘plofklassen’ met meer dan 30 leerlingen steeds vaker voorkomen.

> Lees verder…

Van Dijk: maak eind aan dubbele petten in de wetenschap

04-12-2013 Maak een eind aan dubbele petten in de wetenschap. Dat voorstel doet SP-Kamerlid Jasper van Dijk vandaag in het debat wetenschap in de Tweede Kamer. Hij doet zijn voorstel naar aanleiding van onderzoek van De Groene waaruit blijkt dat 60 procent van de hoogleraren bijklust en 44 procent banden heeft met de commerciële sector. Het gaat veelal om hoogleraren economie of accountancy die tevens in dienst zijn bij een bank of financiële instelling.

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top