www.sp.nl/onderwijs

Homepage SPSlash Onderwijs

Zoeken in /onderwijs

/onderwijs :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Erik Flentge
Debbie Brenkman
SP.nl/onderwijs

Standpunten

  • We gaan extra investeren in het onderwijs. En zorgen dat het beschikbare geld ook terecht komt in de klas.
  • We gaan niet morrelen aan de studiefinanciering en de basisbeurs. Om de toegankelijkheid voor studenten uit gezinnen met een laag inkomen te verbeteren verhogen we de aanvullende beurs.
  • Het plan “passend onderwijs” leidt tot bezuinigingen in het speciaal onderwijs en tot slechter onderwijs in de reguliere klas. Daarom moet het plan van tafel.
  • Grote onderwijshervormingen worden nooit meer over de hoofden van scholieren, studenten en docenten doorgevoerd.
  • We helpen scholen en gemeenten om zo veel en zo snel mogelijk gemengde scholen te krijgen, met kinderen van verschillende af- en herkomst.

Onderwijs voor iedereen

Investeren in beter onderwijs, inzetten op de kenniseconomie. De politiek heeft er de mond vol van. Maar ondertussen lopen we achter bij de rest van Europa. We hebben ons onderwijs teveel ingericht naar de grillen van zogenaamde onderwijsdeskundigen. En te weinig naar de wensen van scholieren en studenten en de kennis van leraren en docenten.


Wij stellen het belang van de scholier en de student centraal en geven het onderwijs terug aan de leraar en de docent. We bezuinigen niet, maar investeren in onderwijs. Beter onderwijs vergt betere leraren en dus betere opleidingen. De eisen moeten hoger, de vakinhoudelijke kennis breder. Beroepsonderwijs moet opleiden tot een vak waar je echt wat aan hebt. Universiteiten en hogescholen horen geen leerfabrieken te zijn waar je het allemaal maar zelf moet uitzoeken. Persoonlijke begeleiding en bereikbare docenten maken studeren aantrekkelijker en effectiever. Om de toegang tot het onderwijs te garanderen, gaan we niet morrelen aan de studiefinanciering.

Nieuws

/onderwijs :: Nieuws

Leijten: voor ieder kind een zwemdiploma

07-08-2014 Zorg ervoor dat ieder kind de basisschool verlaat met een zwemdiploma op zak. Deze oproep doet SP-Kamerlid Renske Leijten aan de ministers Schippers (Volksgezondheid) en Bussemaker (Onderwijs).

> Lees verder…

Siderius vraagt ouders naar ervaringen met ‘passend’ onderwijs

14-07-2014 SP-Kamerlid Siderius wil van ouders van zorgleerlingen hun ervaringen horen met het zogenaamde passend onderwijs.

> Lees verder…

Siderius: garandeer medische zorg op scholen

02-07-2014 SP-Kamerlid Tjitske Siderius wil dat scholen en ouders de garantie krijgen dat medische zorg aan leerlingen beschikbaar is, zoals het toedienen van medicijnen of het spuiten van insuline. Met de invoering van het passend onderwijs zullen reguliere scholen te maken krijgen met kinderen met een specifieke zorgvraag, die voorheen naar het speciaal onderwijs gingen. Siderius: ‘De leerkracht moet mogelijk straks ook medische handelingen gaan verrichten, terwijl hij of zij is aangesteld om te onderwijzen. Scholen en ouders moeten de garantie krijgen dat er zorgpersoneel beschikbaar is. Ouders hoeven zich dan geen zorgen te maken over hun kind en het toedienen van medicijnen komt niet op het bordje van de leerkracht terecht.’

> Lees verder…

Emile Roemer tijdens het debat over het WRR-rapport

Roemer: Onze toekomst gaat over de wil om te delen

24-06-2014 Het rapport 'Naar een lerende economie' geeft veel aanknopingspunten om tot een meer duurzame economie met meer aandacht voor onderwijs en innovatie te komen. Dat zei SP-leider Emile Roemer vandaag in het debat over het WRR-rapport in de Tweede Kamer. 'Onze toekomst gaat over de wil om te delen, of dat nu informatie, auto's, kennis of onze welvaart in zijn geheel is. Het is aan de politiek om mensen alle ruimte geven om zich te ontwikkelen. Door goede sociale zekerheid en eerlijke kansen op goed werk.'

Lees hieronder de volledige inbreng van Roemer in het debat.

> Lees verder…

Van Dijk opent Meldpunt Onderwijsgeld

18-06-2014 Er gaan jaarlijks miljoenen euro’s naar het onderwijs, maar niemand weet waar het geld blijft. Daarom start SP-Kamerlid Jasper van Dijk het Meldpunt Onderwijsgeld. Leraren en ander onderwijspersoneel kunnen aan de SP melden wat er met het geld gebeurt. Van Dijk: ‘Vorig jaar heeft het Kabinet 650 miljoen euro overgemaakt aan de scholen. Hartstikke mooi, maar het ministerie weigert na te gaan wat onderwijsbestuurders met het geld doen. Het is één grote black box. Het geld kan gebruikt zijn voor extra leraren, maar het kan ook verspild zijn aan dure vastgoedprojecten of bureaucratie. Mensen hebben het recht om te weten wat er met hun belastinggeld gebeurt.’

> Lees verder…

Siderius: geen eigen bijdrage aanpak laaggeletterdheid

12-06-2014 Om laaggeletterdheid te bestrijden moet taalonderwijs vrij toegankelijk zijn. De eigen bijdrage voor taalcursussen vormt daarbij een financieel obstakel. SP-Kamerlid Tjitske Siderius wil daarom wettelijk vastleggen dat de eigen bijdrage voor deelnemers van taalcursussen nooit meer dan 10 procent van het cursusgeld mag bedragen. Siderius: ‘Laaggeletterden moeten vaak al een drempel over om een taalcursus te gaan volgen. Laten we die drempel zo laag mogelijk houden.'

> Lees verder…

Van Dijk: zwarte dag voor studenten

28-05-2014 Voortaan geldt: wie rijk is mag slim zijn. Dat zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk in reactie op het feit dat VVD, PvdA, D66 en GroenLinks een akkoord hebben bereikt om de basisbeurs af te schaffen. Van Dijk: ‘Onvoorstelbaar dat PvdA, GroenLinks en "onderwijspartij" D66 studenten met torenhoge schulden opzadelen. Talloze jongeren zullen afzien van een studie. Nederland Kennisland krijgt een forse dreun.’

> Lees verder…

Van Dijk: Student keihard gepakt door GroenLinks en D66

27-05-2014 Studenten worden keihard gepakt door GroenLinks en zelfbenoemde onderwijspartij D66. Dat zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk in reactie op het bericht dat deze partijen met de coalitie afspraken maken over een leenstelsel ter vervanging van de basisbeurs.

> Lees verder…

Van Dijk: ‘Vervang Raad van Toezicht in onderwijs door sterke medezeggenschapsraad’

23-04-2014 Om de macht van schoolbestuurders in te perken, moeten raden van toezicht in het onderwijs worden afgeschaft. Dat voorstel doet SP-Kamerlid Jasper van Dijk vandaag bij het debat over onderwijsbestuur. ‘Het bestuursmodel van het onderwijs is mislukt. Raden van Toezicht houden geen toezicht waardoor schoolbestuurders almachtig zijn. De medezeggenschapsraad dient de taken van de Raad van Toezicht over te nemen. Want daarin zitten de echte experts van het onderwijs: leraren, studenten en ouders.’

> Lees verder…

‘Als je geen vrij krijgt voor je bevalling, hoe moet je dan je diploma halen?’

03-04-2014 Studeren en kinderen krijgen is een lastige combinatie, zeker als de school niet mee wil werken. De Stichting Steunpunt Studerende Moeders brengt de problemen waar jonge moeders tegenaan lopen al jaren onder de aandacht.

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top