www.sp.nl/ninekooiman

Homepage SPSlash Nine Kooiman
sp.nl/Nine Kooiman

Kabinet moet actiever aan de slag met brandveiligheid

26-06-2012 • SP-Kamerlid Nine Kooiman wil dat minister Opstelten meer werk maakt van het inkorten van de aanrijtijden van de brandweer. ‘Een op de drie keer komt de brandweer later dan wettelijk is toegestaan. Als daar regionaal niet genoeg aan gedaan wordt, moet de minister ingrijpen. Veiligheid voor alles.’


Uit onderzoek van de Inspectie voor Openbare Orde en Veiligheid blijkt dat de wettelijk toegestane aanrijtijden bij een brand in ruim 30% van de gevallen niet wordt gehaald. Kooiman: ‘De afgelopen jaren heeft de SP het kabinet steeds gevraagd in te grijpen. Want in korte tijd zijn 53 brandweerposten gesloten en als we niks doen sluiten er de komende jaren nog 42. Nogal logisch dat de brandweer dan niet meer op tijd bij een brand aankomt.’

Verder blijkt uit dit onderzoek dat de veiligheidsregio’s die primair verantwoordelijk zijn hiervoor, hun huiswerk niet hebben gedaan. Er zijn niet of nauwelijks plannen waarin de brandweer aangeeft hoe snel men waar kan zijn om een brand te blussen. Op verzoek van Kooiman gaat de minister erop aandringen dat deze plannen er binnen een jaar wel komen en dat er alternatieve plannen komen voor als de brandweer ergens niet op tijd kan zijn.

Kooiman is het met minister Opstelten eens dat het in eerste instantie de gemeentes en veiligheidsregio’s zijn die verantwoordelijk zijn. ‘Maar als die het niet doen, dan maar de minister. Als een huis in brand staat, is het niet de tijd om te gaan bakkeleien over bevoegdheden, dan moet er geblust worden.'


Moed College
Studio SP
top