www.sp.nl/ninekooiman

Homepage SPSlash Nine Kooiman
sp.nl/Nine Kooiman

Onderzoek SP: Zorgen bij agenten om nationale politie

15-05-2012 • Agenten kijken met argusogen naar de komst van de nationale politie. Dat blijkt uit onderzoek van de SP onder 250 agenten. Zestig procent van de ondervraagden verwacht negatieve gevolgen van de invoering van de nationale politie. Zij vrezen dat de dienstverlening verslechtert en dat er minder blauw op straat zal zijn. Daarnaast maken veel agenten zich zorgen of ze hun baan kunnen behouden en zo ja, hoe dat er in de toekomst uit gaat zien.

Nine KooimanHet enthousiasme onder de agenten voor de invoering van één landelijk politiekorps is op veel plekken verdwenen als sneeuw voor de zon. SP-Kamerlid Nine Kooiman: ‘Ik kreeg de laatste tijd steeds meer verontrustende meldingen van de werkvloer: dat er fors bezuinigd gaat worden, dat het ondersteunend personeel verdwijnt en dat bureaus gesloten gaan worden. Dat is nooit de bedoeling geweest van de Wet Nationale Politie. Er moet een structuurverandering komen: minder leidinggevenden, meer vertrouwen in de kennis en kunde van agenten en een werkwijze die in heel het land hetzelfde is. Het moet geen ordinaire bezuinigingsronde worden, maar daar lijkt het nu wel steeds meer op uit te draaien.’

De wet is in de Tweede Kamer al behandeld. De Eerste Kamer moet zich er nog over uitspreken. Op 15 mei vindt daar een hoorzitting plaats. De leden van Eerste Kamer willen horen hoe het er op dit moment voorstaat met de plannen van de minister en wat de gevolgen zijn voor het politiewerk. Bob Ruers, Eerste Kamerlid voor de SP: ‘Daarom hebben wij dit onderzoek gedaan onder agenten. Op deze manier kunnen wij de zorgen die leven op de werkvloer meenemen in de hoorzitting en betrekken bij onze afwegingen over deze wet. Waar ik vooral naar ga kijken is of de plannen die nu gemaakt worden in de korpsen overeen komen met de bedoelingen van de wet. Ofwel: strookt de theorie met de praktijk. Als ik de reacties van de agenten lees, maak ik me daarover ernstig zorgen.’


Moed College
Studio SP
top