www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Ulenbelt: ‘Kabinet maakt armoede weer erfelijk’

11-04-2011 • ‘Als deze plannen voor afbraak van de bijstand doorgaan, wordt armoede weer erfelijk.’ Dat zegt SP-Kamerlid Paul Ulenbelt in reactie op de plannen van het kabinet om de regels voor bijstand fors te verslechteren. Ulenbelt: ‘De bijstandsuitkering is straks niet meer een individueel recht maar wordt afhankelijk van het gezinsinkomen. Armoede wordt daarmee weer een zaak van de hele familie.’

Paul UlenbeltDe voorstellen van het kabinet gaan erg ver. Een thuiswonend kind met ouders in de bijstand ziet al zijn loon gekort worden op de bijstand van zijn ouders. Ulenbelt: ‘De sociale zekerheid, ooit ingevoerd om de erfelijkheid van armoede uit te bannen, wordt uitgehold tot een systeem waarin kinderen weer voor hun ouders moeten zorgen. Ben je kind van gehandicapte ouders dan wordt werken zinloos. Iedere verdiende euro wordt immers in korting gebracht op de uitkering van je ouders. De bijstand wordt een gevangenis waarin kinderen niet uit de armoede van hun ouders kunnen ontsnappen.’

Het kabinet wil de bijstandsuitkering in 20 jaar tijd verminderen met € 2000 op jaarbasis. Ook moeten bijstandsgerechtigden verplicht vrijwilligerswerk gaan doen als de sociale dienst dat wil en krijgen gemeenten veel minder ruimte om mensen met een laag inkomen een aanvulling te geven. De SP is juist voor meer mogelijkheden voor gemeenten om armoede te bestrijden en bijzondere bijstand te verstrekken.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top