www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Moerdijk Het terrein van Chemie-Pack is afgezet; door het hek heen is nog goed te zien hoe verwoestend de brand is geweest
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Roemer: 'Risico’s te groot voor Moerdijk'

18-01-2011 • Emile Roemer bezocht gisteren Moerdijk. Samen met andere SP’ers liet hij zich door bewoners en deskundigen informeren over de brand bij Chemie-Pack. Roemer: 'Belangrijkste les is dat de handhavers en hulpdiensten in Moerdijk ondanks maximale niet zijn toegerust voor dergelijke rampen. Dat is opmerkelijk als je bedenkt dat de Moerdijk de vierde grote haven is van Nederland met tenminste 16 bedrijven in de zwaarste risicocategorie. Daarnaast hebben bewoners jarenlang gewaarschuwd voor een dergelijke ramp en hebben ze het gevoel dat ze al die jaren onvoldoende serieus zijn genomen.'

Roemer werd vergezeld door SP-woordvoerder milieu Paulus Jansen, diens voorganger Remi Poppe, Bennie Blom en Chris Verschuuren van de SP-afdeling Moerdijk, en Willemieke Arts van de Brabantse SP-fractie.

Enorme risico's

Terrein Chemiepack

John Ettema, Ad Vermeulen en Wim Rijnart (links) zijn actieve bewoners die uitlegden hoe de belangen van omwonenden onvoldoende in de plannen voor het gebied worden meegewogen. De bestemmingsplannen passen niet meer bij de enorm toegenomen risico’s van de zware industrie in Moerdijk. Ook gaven zij aan dat de informatie over de brand te lang op zich liet wachten. Vermeulen: 'Ik ging steeds ruiken buiten om te weten of het mis ging. Pas toen ik op tv Piet Paulusma zag vertellen dat de rookpluim voor ons de goede kant op ging, was ik gerustgesteld.'

Terrein Chemiepack

Brandweercommandant Corne Hagenaars onderstreepte dat punt. Alle brandweerlieden in de buurt zijn vrijwilligers. Dat betekent dat ze niet 24 uur op de kazerne zijn, en dus dat er bij een brand eerst vrijwilligers naar de kazerne toe moeten om uit te kunnen rukken. Waar in sommige veel minder risicovolle gebieden de regel geldt dat de eerste uitruk altijd door professionele brandweerlieden moet gebeuren, geldt dat in Moerdijk niet. Overigens is er geen tijd verloren omdat Hagenaars de enorme rookpluim van afstand zag en meteen andere korpsen, hulpdiensten en defensie inschakelde.

Bescherm hulpverleners

Terrein Chemiepack

Volgens de gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen Henk Jans is er nog veel te verbeteren in de organisatie bij rampen. Direct na de brand ontstond grote onduidelijkheid over gevaar voor de volksgezondheid. De berichtgeving was onhandig maar niet onwaar. De mensen in het dorp Moerdijk liepen en lopen nauwelijks risico. Als het een dag later was gebeurd, met regen en een andere windrichting, was het gevaar voor de volksgezondheid veel groter geweest. Roemer: 'Ook de bescherming van hulpverleners is niet goed geweest. Agenten, brandweermannen, verkeersregelaars, die vooraan stonden bij de ramp waren onvoldoende beschermd. Dat moet beter. Bij zulke incidenten moeten zij allen in goede beschermende kleding op de plaats van de ramp aankomen.'

Veiligheid nationaal belang

Terrein Chemiepack

Tijdens de lunch werd loco-burgemeester Cors Punt bevraagd. Hij erkende dat betere spreiding van risicovolle bedrijven nodig is. De kleine gemeente Moerdijk heeft echter niet de middelen om de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor een zwaar industrieterrein vol met bedrijven uit de zwaarste risicocategorie te kunnen waarmaken. Emile Roemer: 'Er zijn in Nederland vierhonderd bedrijven met een groot risico als Chemie-Pack of vele malen groter. Menselijke fouten kun je niet voorkomen. We moeten goed voorbereid zijn, zodat een kleine fout geen ramp wordt. Na wat we vandaag gezien en gehoord hebben is het duidelijk dat vergunningverlening, handhaving, hulpdiensten en gezondheidsonderzoek voor dit soort risicovolle bedrijven niet afhankelijk moet zijn van de beperkte budgetten bij kleine gemeenten. Het is niet uit te leggen dat de veiligheid van één van de acht gevaarlijkste bedrijventerreinen van Nederland een taak is van een kleine gemeente als Moerdijk. Dat moet een taak zijn van nationaal belang.'

De SP bracht eerder een rapport met de eerste tien lessen die te trekken zijn uit de brand bij Moerdijk.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top