www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Bashir presenteert vijf voorstellen voor lagere brandstofprijzen

14-01-2011 • SP-Kamerlid Farshad Bashir maakt zich grote zorgen over de snel stijgende brandstofprijzen die automobilisten aan de pomp moeten betalen. ‘In euro’s is de olieprijs 23 euro goedkoper dan op zijn hoogtepunt in 2008, maar toch betalen automobilisten aan de pomp bijna evenveel als toen,’ aldus Bashir. De SP presenteert vandaag vijf voorstellen om de pijn van de automobilist te verzachten.

Winsten van oliemaatschappijen afromen

De totale opbrengst van de winning van aardgas en aardolie uit Nederlandse bodem in een goed jaar is (na aftrek van de productiekosten) zo'n 17 miljard euro. Daarvan gaat 3,5 miljard als winst naar de winningmaatschappijen. Deze winsten komen boven op de enorme winst die de bedrijven al maken op de handel in brandstof. Door de winsten af te romen kan de wegenbelasting omlaag.

Een maximumprijs voor autobrandstof

De kale brandstofprijs is in Nederland hoger dan in onze buurlanden. Daarom moet het Belgische model van afspraken over de brandstofprijzen ingevoerd worden. Dat houdt in dat de overheid in overleg met de oliemaatschappijen een maximumprijs instelt voor autobrandstof. Als die afspraken niet gemaakt kunnen worden, moet er een wet worden ingevoerd waarin een maximumprijs geregeld wordt die het gemiddelde is van de prijs in omringende landen. De kale benzineprijs in Nederland kan daardoor met een dubbeltje omlaag.

Meer concurrentie tussen benzinestations

Dit kan door via mobiele applicaties de automobilist te voorzien van actuele brandstofprijzen van pompstations die dichtbij liggen. Maar ook langs de weg moeten er elektronische borden komen met actuele prijsvergelijkingen.

Pak speculatie aan

De olieprijs wordt niet alleen gevormd door werkelijke vraag en aanbod, maar ook door oliespeculanten. Zij grijpen conflicten, toenemende wereldhandelsstromen, schaarste, wereldbevolkingsgroei en de economische conjunctuur aan om te speculeren. De SP wil dat er op internationaal niveau afspraken worden gemaakt om de speculatie in grondstoffen aan te pakken.

Onderzoek door de NMa

Het is opvallend dat wanneer de prijs van een vat olie stijgt, de oliebedrijven er als de kippen bij zijn om de brandstofprijzen te verhogen. Maar toen de olie tientallen euro’s per vat goedkoper werd, ging de prijs minder snel naar beneden. Dit roept veel vragen op. De SP wil dan ook een onderzoek van NMa naar de vorming van prijsafspraken.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top