www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Van Gerven: 'Kabinet gooit natuurbeleid te grabbel'

09-11-2010 • 'Het kabinet gooit kostbare natuur te grabbel.’ Dat concludeert SP-Kamerlid Henk van Gerven na het eerste debat van de Tweede Kamer met staatssecretaris Bleker. Van Gerven hekelt de opstelling van het kabinet dat alle publieke gronden, die buiten de beschermde gebieden van de zogenaamde Ecologische Hoofdstructuur EHS vallen, in de uitverkoop doet.

Volgens de SP is ter bescherming van de natuur en om het aantal planten en dierensoorten te vermeerderen goed beheer en ontwikkeling van de Nederlandse natuur noodzakelijk. Nederland heeft belangrijk natuurgebieden als de Wadden, de Veluwe, het Groene Hart, het duinengebied en de Oostvaardersplassen aan dergelijk beleid te danken. Juist door het aanleggen van verbindingszones tussen deze beschermde gebieden ontstaat een netwerk van natuurgebieden en wordt het leefgebied van de dieren uitgebreid.

Van Gerven: ‘Dit kabinet hanteert een botte bezuinigingsbijl. Het is toch absurd dat bijvoorbeeld de investering van 160 miljoen die in Oostvaarderswold, de natuurverbinding tussen Lelystad en Zeewolde zijn gedaan, weggegooid geld is geweest. Nederland heeft, van alle Europese landen, relatief gezien de minste natuur. Op dat wat we wel hebben moeten we dus juist heel zuinig zijn.’

Behalve kostbare natuur liggen ook de recreatiegebieden rondom de grote steden zoals Haarzuilens bij Utrecht en Spaarnwoude bij Haarlem onder vuur. Van Gerven: ‘Spaarnwoude is in de jaren zestig ingericht als groen gebied om de verstedelijking het hoofd te bieden. Ik moet er niet aan denken dat dit gebied van 3000 hectaren een prooi wordt voor projectontwikkelaars.’

Staatsecretaris Bleker gaf in het debat geen krimp. Van Gerven: ‘Duidelijk is dat alleen maatschappelijk verzet de vernietiging van deze publieke natuur en recreatiegebieden kan voorkomen. De SP gaat samen met allen die houden van deze natuur- en recreatieparels dit verzet organiseren.’

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top