www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Voorlopig geen nieuwe stappen toelating gentech gewassen

19-09-2010 • Voorlopig mag de minister geen nieuwe stappen nemen om de toelating van gentech gewassen in Europa te vergemakkelijken. In de kamer steunde een meerderheid het voorstel van SP-kamerlid Henk van Gerven om eerst in de Kamer over dit onderwerp te praten voordat de minister in Europa verdere standpunten inneemt. Tot die tijd mag de minister niks doen om de toelating van gentech gewassen te vergemakkelijken.

Henk van GervenIn Europa wordt momenteel nieuwe regelgeving voorbereid, die landen meer zeggenschap gaat geven over het toelaten van gentech gewassen. De SP vindt het goed dat lidstaten meer bevoegdheden krijgen, maar alleen als het wettelijk goed geregeld is.

Verder moet de European Food and Safety Authority (EFSA), de organisatie die over toelating van gentech gewassen beslist, kwalitatief beter werk gaan verrichten. Er dient onafhankelijk onderzoek gedaan te worden op basis van onafhankelijke gegevens waarbij niet blind de belanghebbende industrie wordt gevolgd. En de EFSA moet in staat zijn de lange termijn gevolgen van toelating in te schatten, alvorens gentech gewassen toegelaten mogen worden.

Update, 7 oktober 2010
Het behandelvoorbehoud voor de minister is ingetrokken. De PVV is van standpunt veranderd. Van Gerven: 'De PVV is op dinsdag voor maar twee dagen later tegen.' In een volgend overleg met het nieuwe kabinet komt de kwestie opnieuw aan de orde.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top