www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
De kalender van het Europees Parlement
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Weeklog Dennis de Jong: de verschillende weken in het Europees Parlement

04-07-2010 • Weken in het Europees Parlement verlopen allemaal volgens een bepaald patroon. Afgelopen week was een ‘groepsweek’. In dat soort weken zijn er geen plenaire of commissie-vergaderingen, maar is het de bedoeling dat je met je eigen groep, in het geval van de SP is dat ‘Verenigd Links’, kunt overleggen.

Er zijn in het Europees Parlement vier soorten weken. De meeste publiciteit krijgen de weken in Straatsburg. Eenmaal per maand vergaderen de Europarlementariërs daar en hebben we dus te maken met het beruchte verhuiscircus. De vergaderingen in Straatsburg zijn vooral plenair: de debatten vinden dan in principe met alle parlementariërs plaats, hoewel in de praktijk alleen diegenen die een onderwerp actief volgen, aan die debatten deelnemen. Wel is in principe iedereen aanwezig bij de stemmingen, die in Straatsburg op dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen plaatsvinden. De rest van de tijd gaat op aan bezoekers, en vergaderingen met je politieke groep en soms met een van de commissies waar je lid van bent, en natuurlijk aan bureauwerk etc.

Daarnaast zijn er weken waarin de commissies bijeenkomen. Op dit ogenblik ben ik lid of plaatsvervangend. lid van vijf commissies, dus die weken zitten normaal helemaal vol met vergaderingen. Dan zijn er ook nog weken zonder vergaderingen: voor parlementariërs die van ver komen, zijn dit de weken waarin zij in hun land van herkomst hun gezicht kunnen laten zien, hoewel de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat sommige collega’s deze weken ook zien als een soort vakantie. Omdat Brussel natuurlijk niet ver van Nederland ligt, heb ik dat soort weken niet nodig, en gebruik ik die deels ook voor Brussels werk. Iedere vrijdag ben ik normaal gesproken in Nederland. Afgelopen vrijdag bezocht ik bijvoorbeeld een kantoor van Nederlandse gerechtsdeurwaarders, die mij een heel nuttig inzicht konden verschaffen in het betaalgedrag van bedrijven en particulieren.

En dan zijn er dus ook de groepsweken. Verenigd Links is niet alleen een relatief kleine groep, maar ook nog eens een ‘confederatie’. Dat betekent dat we ons als nationale partijen niet hoeven te houden aan een overkoepelend partijprogramma, zoals bijvoorbeeld Groen Links zich wel moet houden aan het programma van de Europese Groenen. Waarschijnlijk is Verenigd Links dan ook de groep met de minste vergaderingen: de afgelopen week was er alleen een ochtendvergadering. Daarmee werd het overigens absoluut geen nutteloze week: ik heb vooral rondom het thema pensioenen veel overleg gehad. Met de vertegenwoordiger van het op een na grootste pensioenfonds in Nederland, PGGM, en met de pensioenspecialist van de Europese vakbeweging. In die bijeenkomsten werd duidelijk dat noch de Nederlandse pensioenfondsen, noch de vakbeweging veel vertrouwen hebben in de plannen van de Commissie. Ik berichtte daar al apart over. En zo is iedere week anders, maar kun je juist in de ‘vrije’ en in de groepsweken je contacten onderhouden met vertegenwoordigers van organisaties buiten het Parlement. En dat is belangrijk, want anders ben je, voor je het weet, gevangen in het binnenparlementaire werk.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top