www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

'Marktwerking in zorg leidt tot hogere premies en meer bureaucratie'

16-11-2009 • “Door de marktwerking zouden de premies niet zo hard stijgen. Echter, na vier jaar marktwerking en concurrentie in het zorgstelsel zien we nu de ‘zegeningen’. Meer bureaucratie, meer onzekerheid, hogere eigen bijdragen, hogere premies en minder solidariteit.” Dit zegt SP-Kamerlid Henk van Gerven in reactie op het bericht dat de zorgpremie sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 met gemiddeld 28% is gestegen.

Henk van GervenVan Gerven: “Vooral chronisch zieken, gehandicapten en ouderen, die vaak een lager inkomen hebben, betalen de rekening van de marktwerking in de zorg. We moeten zo snel mogelijk de zorgpremies eerlijk gaan verdelen.”

Mensen zijn sinds de invoering van het nieuwe Zorgstelsel in 2006 gemiddeld 28 procent meer kwijt voor hun basisverzekering. In 2006 stond de gemiddelde basispremie op 90 euro per maand. In 2010 is deze opgelopen naar 96 euro. Dat is een stijging van 7 procent.
Hierbij is echter geen rekening gehouden met de afschaffing van de no-claim en de invoering van het eigen risico. Daardoor is elke Nederlander vanaf 2008 bovenop de premiestijging gemiddeld 200 euro per jaar extra gaan betalen voor de zorgverzekering.

De SP was en blijft een tegenstander van het nieuwe zorgstelsel. Van Gerven: “De premie is voor veel mensen te hoog en is niet eerlijk. Een bijstandsmoeder betaalt evenveel zorgpremie als een miljonair. Vooral de chronisch zieken, mensen met een handicap, de lagere inkomens en de ouderen betalen de rekening.”

Van Gerven heeft daarom vorige week bij de behandeling van de zorgbegroting in de Tweede Kamer voorgesteld om de zorgpremies inkomensafhankelijk te maken. Volgende week stemt de Tweede Kamer over zijn voorstel.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top