www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

SP wil sponsor uit scholen weren

27-09-2000

Kamerlid Harry van Bommel zal donderdag in een kameroverleg voorstellen doen om de sponsoring van scholen zoveel mogelijk te beperken. ‘Hoewel de minister erkent dat scholen niet afhankelijk mogen worden van sponsors, geeft hij wel steeds meer ruimte aan sponsors. Ik verzet mij daar fel tegen, want het bedreigt de continuïteit en de onafhankelijkheid van de scholen,’ aldus Van Bommel.

Ondanks het sponsorconvenant uit 1997 is minister Hermans een warm voorstander van sponsoring. Onlangs zei hij nog dat hij er geen enkel bezwaar tegen heeft wanneer KPN computers op scholen sponsort. Van Bommel heeft vier fundamentele bezwaren tegen sponsoring in het onderwijs: de school wordt afhankelijk van de sponsor, de overheid zal zich minder verantwoordelijk voelen voor de financiering, de leerlingen worden commercieel benaderd en tot slot vergroot het de tweedeling in het onderwijs omdat sponsors zich eerder tot scholen met een goede reputatie zullen wenden.
In het sponsorconvenant staat dat ‘het primaire onderwijsproces’ (zoals lesgeven en lesmateriaal) niet afhankelijk mag zijn van sponsormiddelen. Volgens Van Bommel is dit op veel scholen al het geval: ‘Computers en computerlessen behoren bijvoorbeeld steeds meer tot het primaire onderwijsproces. Toch vindt Hermans het geen probleem dat bedrijven als KPN en Cisco dit aanbieden op scholen. Ik vraag me dan af waar hij de grens trekt.’ Als je kijkt naar de gebrekkige financiering van de regering, is het volgens het Kamerlid overigens niet verwonderlijk dat scholen op zoek gaan naar sponsors.
Van Bommel zal aanstaande donderdag tijdens het Algemeen Overleg over sponsoring (11.00-13.30) aandringen op maatregelen. ‘De inspectie zou scholen sancties op moeten leggen als zij de regels overtreden. Ook behoort het aanscherpen van het convenant tot de mogelijkheden.’ Het Kamerlid vindt dat de overheid voor honderd procent garant moet staan voor het funderend onderwijs. Tevens is hij van mening dat er duidelijke regels rondom ICT en Kennisnet op scholen moeten komen, omdat bedrijven zeker ook via die weg zullen trachten bij de scholen binnen te komen.


Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
SP Nieuws

Laatste berichten

ZATERDAG 23 AUGUSTUS
IN DE MEDIA

Moed College
Studio SP
top