www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Poppe dwingt staatssecretaris tot spoedige oplossing in PX-10-kwestie

16-10-2009 • Staatssecretaris de Vries van Defensie moet zo spoedig mogelijk duidelijkheid bieden aan alle oud-defensiemedewerkers die hebben gewerkt met het gevaarlijke reinigingsmiddel PX-10. Ook moet aan mensen die ernstig ziek zijn een voorschot op de schadevergoeding worden uitgekeerd. Deze voorstellen van SP-Tweede Kamerlid Poppe werden donderdagavond door een meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen. Remi Poppe is tevreden: “Defensie heeft een grote verantwoordelijkheid voor de mensen die ziek zijn geworden door hun werkzaamheden voor Defensie. Het is goed dat de Tweede Kamer de staatssecretaris dwingt goed om te gaan met deze treurige kwestie.”

Remi PoppeEen jaar gelden wees Remi Poppe de bewindspersonen van Defensie op de gezondheidsklachten van oud-Defensiepersoneel, die waren veroorzaakt door aanraking met het benzeenhoudende reinigingsmiddel PX-10. Poppe: “Gevaarlijk spul waarmee bij Defensie in de jaren tachtig open en bloot werd gewerkt. Mensen poetsten er ondermeer hun wapens en de vloeren van de kazernes mee, zonder handschoenen, afzuigsystemen of andere voorzorgsmaatregelen. Zelfs toen duidelijk werd dat het middel gezondheidsrisico's met zich mee bracht is hier niet direct mee gestopt. Een uiterst kwalijke zaak. Op Defensie rust nu een dure plicht zeer zorgvuldig om te gaan met de slachtoffers.”

Na Kamervragen van Poppe werden de gevolgen van het gebruik van PX-10 onderzocht. Aanvankelijk beperkte de staatssecretaris van Defensie het onderzoek tot de oud-medewerkers die veelvuldig in aanraking zijn gekomen met PX-10. Poppe: “Dat waren bijvoorbeeld de mensen die dagelijks de kanonnen stonden te poetsen. Maar ook anderen, bijvoorbeeld mensen die alleen hun eigen wapen moesten poetsen kunnen hier ziek van zijn geworden. Gelukkig worden zij nu ook meegenomen in het onderzoek, ook deze groep heeft recht te weten waar hun klachten vandaan komen.”

De Tweede Kamer steunde Poppe ook in zijn voorstel om ruimhartig om te gaan met het verstrekken van voorschotten op de schadevergoedingen aan mensen die terminaal ziek zijn. Poppe vindt het niet meer dan logisch dat hier geen maanden meer mee wordt gewacht: “Die mensen hebben die tijd niet. Defensie kan hiermee dus niet treuzelen. Ik ben blij dat de Kamer het met mij eens is, nu gaan we de staatssecretaris hier aan houden.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top