www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

SP-rapport: half miljard erbij voor de Wet voorzieningen gehandicapten

22-09-2000

Een half miljard erbij voor de Wet voorzieningen gehandicapten, dit concludeert de SP in het vandaag gepubliceerde rapport ‘Wvg, Weg Voorzieningen Gehandicapten.’ Vanwege de budgettaire anorexia van het Rijk holt het voorzieningenniveau voor gehandicapten voortdurend achteruit en ontstaan onacceptabele niveauverschillen tussen gemeenten. Het landelijk budget moet met 25% - een half miljard - worden verhoogd om een fatsoenlijke uitvoering van de Wvg te kunnen garanderen.

De SP vindt verder dat de ‘raamwet’ Wvg moet worden ingetrokken en vervangen door een nieuwe Wvg waarbij het Rijk concreet de zorgplicht van de Wvg aangeeft. Dit om de rechtsgelijkheid van gehandicapten in Nederland te waarborgen. Ook dient de financiering via het gemeentefonds te worden beëindigd De gemeentefondssystematiek leidt ertoe dat gemeenten met een beleid dat slecht uitpakt voor gehandicapten, financieel worden beloond. De gemeente behoort een vergoeding te krijgen gebaseerd op het werkelijke aantal gehandicapten dat van de Wvg gebruik maakt. Zo wordt voorkomen dat goed beleid financieel wordt afgestraft.
Bij de presentatie van het rapport in het Tweede Kamergebouw vond een discussie plaats waaraan werd deelgenomen door Hans Baaijens, namens de VNG; Geert Bakker, namens de Gehandicaptenraad; Josine Westerbeek-Huitink, namens het CNV; Agnes Jongerius, namens de FNV; Jaap Mooij, namens de ANBO, Unie KBO en de PCOB en Henk van Gerven, auteur van het rapport, namens de SP
Door alle aanwezigen werd onderschreven dat de politiek te weinig aandacht heeft voor de Wvg en dat een duidelijke visie omtrent de zorgplicht van de Wvg ontbreekt. Eveneens was er eenstemmigheid over de constatering dat er thans tussen gemeenten te grote verschillen bestaan in het voorzieningenniveau.
Alle aanwezigen met uitzondering van de VNG onderschreven het standpunt van de SP om de zorgplicht van de Wvg nader in te vullen en dat dit eerder een rijkstaak dan een gemeentezaak dient te zijn. De VNG wil vooralsnog niet tornen aan de autonomie van de gemeente. Deze blijft in ieder geval wat de VNG betreft overeind tot de evaluatie 2000 van de Wvg er ligt.
De SP betreurt het dat de VNG niet de keuze maakt voor een inhoudelijke recentralisatie van de Wvg. Temeer daar de VNG zelf zegt dat er geen ‘VNG-norm’ bestaat. De VNG fungeert als een doorgeefluik van maatschappelijke ontwikkelingen en gerechtelijke uitspraken die ertoe leiden dat het voorzieningenniveau zich in een voortdurend neerwaartse spiraal bevindt. Het is jammer dat de VNG de gemeentelijke autonomie belangrijker vindt dan dat zij pal staat voor een volwaardige deelname aan het maatschappelijk leven van de gehandicapte.
Met de publicatie van dit rapport hoopt de SP de Wvg terug op de landelijke politieke agenda te krijgen.
Het is ongerijmd dat aan de ene kant ons land rijker is dan ooit tevoren, maar we aan de andere kant er steeds minder in slagen de gehandicapten die voorzieningen te bieden waar ze recht op hebben.

Het rapport is te bestellen op deze site.


Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
SP Nieuws

Laatste berichten

VANDAAG
IN DE MEDIA
GISTEREN
IN DE MEDIA
DINSDAG 19 AUGUSTUS
NIEUWS
IN DE MEDIA
MAANDAG 18 AUGUSTUS
COLUMN
IN DE MEDIA

Moed College
Studio SP
top