www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Tegenbegroting SP: Crisis bestrijden en investeren in publieke sector

16-09-2009 • In de tegenbegroting van de SP ligt de nadruk op het bestrijden van de crisis en investeren in de publieke sector. Dat gebeurt vooral door een extra stimuleringspakket van 2 miljard euro in onder andere woningbouw en duurzame energie, die de economie een oppepper moet geven.

TegenbegrotingNaast het stimuleringspakket wil de SP volgend jaar een kleine 6 miljard euro extra investeren in de publieke sector en financiert dat met ruim 5 miljard euro aan besparingen en een lastenverzwaring voor hogere inkomens en het bedrijfsleven van een kleine 1 miljard euro.

De SP bezuinigt niet op de zorg, het onderwijs en de politie. In de plaats daarvan wordt er geïnvesteerd in meer handen aan het bed, het verbeteren van de arbeidsomstandigheden voor leraren en meer blauw op straat. Ook gaat het sociaal minimum omhoog, wordt er een OV-kaart voor MBO-studenten ingevoerd en worden de diverse tegemoetkomingen voor arbeidsongeschikten niet bevroren.

De SP betaalt haar voorstellen onder meer door de massale inhuur van externe deskundigen door de overheid aan banden te leggen en het ambitieniveau van defensie te verlagen. Daarnaast worden vooral de lasten eerlijker verdeeld. Daarom worden de MKB-winstvrijstelling en de octrooibox niet verruimd, wordt de hypotheekrenteaftrek gemaximeerd op 1 miljoen euro en komt er een extra belastingschijf van 60% voor inkomens boven de Balkenende-norm (€ 181.000). Door het introduceren van een inkomensafhankelijke ziektekostenpremie wordt de bureaucratie van 5 miljoen zorgtoeslagen overbodig en kan hiermee eveneens flink worden bespaard.

De tegenbegroting van de SP is doorgerekend door het Centraal Planbureau.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top