www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

'Examenvakken zijn geen handelswaar'

05-08-2009 • De SP wil een einde aan adviesbureaus die exclusief een officieel examenvak mogen aanbieden. Nu mag alleen een school die is aangesloten bij Stichting Technasium het examenvak “Onderzoek en Ontwerpen” aanbieden. SP-Kamerlid Manja Smits: “Dat vind ik een slechte zaak. Een eindexamenvak mag op elke school gegeven worden als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, niet als er een cheque aan een stichting is overgemaakt. Straks krijgen we een wildgroei aan stichtingen die examenvakken verkopen aan scholen. Dit is niks anders dan handel in gebakken lucht.”

Een middelbare school kan Technasium worden als zij duizenden euros per jaar betaalt aan de stichting. Alleen dan mogen de leerlingen van die school het examenvak 'Onderzoek en Ontwerpen' volgen, een vak met veel aandacht voor techniek. Het vak is een vastgelegd merk, andere scholen mogen er niet mee werken. Smits: “Meer aandacht voor techniek en betere leermiddelen, ik juich het allemaal toe. Maar goede leermethoden en vakken moeten voor alle leerlingen beschikbaar zijn. Het onderwijs moet geen product worden. Een vaklokaal en een vakdocent zouden voldoende voorwaarden moeten zijn om welk vak ook te geven op school.”

Smits stoort zich eraan dat de stichting Technasium subsidie krijgt van de overheid en tegelijk gebakken lucht verkoopt aan scholen. Ze heeft staatssecretaris Van Bijsterveldt opheldering gevraagd over deze constructie.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top