www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Het gevangenispersoneel aan het woord
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Gevangenispersoneel: Beleid regering leidt tot onveiligere samenleving

03-08-2009 • Driekwart van het gevangenispersoneel vindt de samenleving onveiliger geworden door het kabinetsbeleid van afgelopen jaren, dat blijkt uit het SP-onderzoek 'Het gevangenispersoneel aan het woord' onder ruim 500 medewerkers. Ook de veiligheid binnen de gevangenisdeuren is verslechterd. Bijna twee op de drie medewerkers bevestigt een toename van agressie en geweld. SP-Kamerlid Van Velzen: “Binnen de muren moeten gevangenen voorbereid worden op een succesvolle terugkeer in de samenleving. Uit dit onderzoek blijkt dat dat steeds minder goed kan. Dat kost ons als samenleving uiteindelijk meer geld, dan het beetje dat de bezuinigingen ons nu oplevert. Stoppen daarmee dus, investeer in personeel en veiligheid.”

Onvoldoende nadruk op reclassering
Uit het onderzoek blijkt dat 55 procent van het personeel van mening is dat er onvoldoende werk wordt gemaakt van resocialisatie en een succesvolle terugkeer in de maatschappij van de gedetineerden na vrijlating. Van Velzen: “Intensievere begeleiding van de gedetineerden, zowel binnen de inrichting als na vrijlating in de gemeenten, kan helpen voorkomen dat mensen weer de fout in gaan. Daar is de samenleving als geheel bij gebaat.” Van Velzen pleit er voor dat het verblijf in de gevangenis, meer dan nu het geval is, gericht wordt op de terugkeer in de samenleving. Er moet meer aan verslavingsbehandeling aangeboden worden en er moet beter geïnventariseerd worden wat de te verwachten problemen zijn bij terugkeer in de samenleving.

Veiligheidsrisico's door bezuinigingen en meerpersoonscelgebruik
De combinatie van bezuinigingen en het gebruik van meerpersoonscellen leidt volgens het gevangenispersoneel tot grote veiligheidsrisico's. Volgens 89 procent van de respondenten is er steeds minder personeel op hetzelfde aantal of zelfs een groter aantal gedetineerden. Het noodzakelijke contact met gedetineerden om er voor te zorgen dat onveilige situaties tijdig worden gesignaleerd wordt door deze onderbezetting geminimaliseerd. In het geval van meerpersoonscellen betekent dit dat deze cellen soms niet meer met de vereiste twee of meer medewerkers geopend kunnen worden. Van Velzen: “Onveiligheid op de werkvloer door bezuinigingen vind ik onacceptabel. 65 procent van de ondervraagden geeft aan dat de onveiligheid in de inrichting is toegenomen door het gebruiken van meerpersoonscellen terwijl 85 procent aangeeft dat de werkdruk hierdoor is toegenomen. Gedetineerden zitten nu verplicht met meerderen op een cel. Ik vind dat nu er een cellenoverschot is, plaatsing op meerpersoonscellen vrijwillig moet zijn. Dat kan nu er op dit moment een groot cellenoverschot is. Daarnaast moet de regering geen personeel ontslaan zoals zij nu van plan is, maar zorgen dat de werkdruk omlaag gaat.”

Het onderzoek van de SP is verspreid onder alle gevangenismedewerkers, van reclassering tot bewakers. Gevraagd is naar de uitwerking van het regeringsbeleid van de afgelopen jaren, waaronder de bezuinigingen op personeel en de inzet van meerpersoonscellen. Ruim 500 medewerkers namen deel aan het onderzoek. De resultaten zijn opgenomen in het onderszoeksrapport 'Het gevangenispersoneel aan het woord'.

Download het rapport: 'Het gevangenispersoneel aan het woord'

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top