www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Pas op de plaats voor zogenaamd ‘Passend Onderwijs’

23-06-2009 • Het is verstandig dat de regering de invoering van het zogenaamde Passend Onderwijs heroverweegt. SP-Kamerlid Manja Smits: “Dit is goed nieuws voor leraren en leerlingen want Passend Onderwijs is een verhullende term voor de afbraak van het speciaal onderwijs. Het betekent dat leerlingen met een handicap of stoornis naar gewone scholen moeten. Daar is geen enkel draagvlak voor, vanwege de ingrijpende gevolgen in het klaslokaal.”

Manja SmitsSmits stelt donderdag in het debat voor dat staatssecretaris Dijksma een alternatief maakt dat wél draagvlak heeft in het onderwijs. Smits: “Passend onderwijs was een speeltje van bestuurders geworden. Een alternatief moet in nauw overleg met leraren en ouders tot stand komen. Een versterking van het speciaal onderwijs staat daarbij centraal.”

Dijksma nam haar besluit tot heroverweging na een vernietigend rapport. Daarin staat dat alle inspanning naar de bestuurders ging in plaats van naar de leraar. Smits: ‘De hele opzet was verkeerd en ging voorbij aan de realiteit. Leraren in het regulier onderwijs kunnen de stroom leerlingen met gedragsproblemen nu al nauwelijks aan. Passend onderwijs kwam neer op knellend onderwijs.’ Geld voor zorgleerlingen kan volgens Smits beter naar kleine klassen gaan, dan naar overlegstructuren van bestuurders.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top