www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Fracties Eerste Kamer komen met nieuwe vragen over Irak-oorlog

03-02-2009 • Op 17 februari leveren fracties in de Eerste Kamer nieuwe vragen aan over de omstreden Nederlandse betrokkenheid bij de inval in Irak in 2003. Het kabinetsbesluit eerder deze week om een onderzoekscommissie in te stellen, neemt de Senaat voor kennisgeving aan. De senatoren gaan er vooralsnog van uit dat vragen vanuit de Eerste Kamer net als altijd (tijdig) door de regering worden beantwoord.

VliegenthartEerder was de Eerste Kamer buitengewoon ontevreden over de beantwoording van een honderdtal vragen van de fracties van SP, PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD. SP-senator Arjan Vliegenthart, initiator van de opmerkelijke vragenreeks, sprak in dat verband van ‘honderd keer niks’. Al voor minister-president Balkenende voor de draad kwam met zijn voorstel om vragen van het parlement door te sturen naar een ‘onafhankelijke onderzoekscommissie’, had de Senaat daarom beslist een aanvullende vragenreeks aan de regering voor te zullen leggen. De nieuwe initiatieven van de regering brengen daar geen verandering in, zo besliste de Senaat vandaag. Wel is het zo dat de fracties van CDA, PvdA en CU met een afrondend debat willen wachten tot uiterlijk 1 november. Andere fracties zien geen enkele reden om de regering nog eens negen maanden tijd te gunnen. Voor hen is een onderzoekscommissie geen reden om het parlement aan de riem te leggen. De SP-fractie liet weten zich op geen enkele manier geremd te zullen voelen om nog meer vragen te stellen als de situatie daar aanleiding toe geeft. Arjan Vliegenthart: "Elk Kamerlid heeft het recht om vragen te stellen en de regering heeft de plicht die te beantwoorden. Dat was zo en voor ons blijft dat zo."

De SP-fractie kondigde vandaag aan alvast met andere fracties te gaan overleggen over de voorbereiding van een eventuele parlementaire enquête in de Eerste Kamer. Voor zo’n enquête was inmiddels een meerderheid, maar de PvdA-fractie ziet daar voorlopig van af, tot grote teleurstelling van de meeste andere fracties. Arjan Vliegenthart: "De PvdA zei altijd voor een enquête te zijn. In de twee Kamers van de Staten-Generaal ligt sinds kort een meerderheid voor het grijpen, nu de VVD om is. En dan geeft de PvdA niet thuis en wil nog eens negen maanden wachten. Ik betreur dat zeer en snap ook niet wat de PvdA met dit lange uitstel denkt te kunnen bereiken. Dat geldt overigens ook voor het CDA. Hoe langer CDA en PvdA wachten, hoe meer problemen ze straks zullen hebben. Wij gaan onder-tussen gewoon door. Die enquête komt er immers uiteindelijk toch, hier of aan de overkant in de Tweede Kamer."

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top