www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Irak
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

'NRC-stukken Irak moeten reden zijn voor PvdA om met regeerakkoord te breken'

19-01-2009 • Al jaren vraagt de SP om opheldering over de Nederlandse politieke steun naar de inval in Irak. In 2007 verzamelde de partij samen met enkele organisaties 137.000 handtekeningen om een parlementaire enquête te houden. De PvdA - die altijd voor zo'n onderzoek was - had zich door het CDA de mond laten snoeren en steunde het verzoek niet. Afgelopen weekend publiceerde het NRC-Handelsblad een kritisch memo uit 2003. In het memo - dat de minister nooit bereikte - stond dat de Nederlandse steun aan de oorlog niet voldeed aan de volkenrechtelijke eisen. Zes vragen aan Harry van Bommel.

Harry van BommelHoe belangrijk zijn de stukken die het NRC naar buiten heeft gebracht?
“Wat de stukken vooral bewijzen, is dat er wel degelijk twijfel was op het ministerie van BZ naar de rechtmatigheid van de Nederlandse steun. Dit heeft de regering altijd ontkend. Balkenende wilde nooit een onderzoek omdat volgens hem alles bekend was, maar deze stukken geven het tegendeel aan.”

Hoe kan een dergelijk belangrijk stuk nooit de minister bereiken?
“Dat is de grote vraag. En daarom is het ook zo van belang dat er een parlementaire enquête komt. Op die manier kunnen mensen onder ede worden gehoord, en dat zal een hoop duidelijkheid gaan verschaffen.”

Welke informatie wil je eigenlijk boven tafel hebben?
“Dé vraag die de laatste jaren door velen bij voortduring is gesteld: Wist onze regering dat er geen massavernietigingswapens in Irak waren? Wist onze regering dat ze niet de waarheid sprak, dat de Nederlandse bevolking misleid werd om steun aan de aanvalsoorlog tegen Irak te verlenen? De Irak oorlog is met maar liefst 935 leugens verkocht aan de wereld. De vraag is simpel. Op basis van welke informatie besloot de regering Amerika te steunen. Dat is van groot belang, juist ook voor toekomstige beslissingen over zoiets wezenlijks als oorlog en vrede.

De Eerste Kamer lijkt op een onderzoek af te stevenen, maar de Tweede Kamer lijkt er nu toch ook warm voor te lopen. Welke Kamer gaat het onderzoek doen?
“Ik zou ten eerste ontzettend blij zijn als er een onderzoek komt. We moeten de waarheid boven tafel krijgen. Het is natuurlijk belachelijk dat in de VS en Groot-Brittannië deze vragen allang zijn onderzocht en we in Nederland nog steeds tegen een onwillige minister-president aanlopen, die zelfs zover gaat dat hij via het regeer akkoord de Tweede Kamer buitenspel zet. De hoop was dan ook gevestigd op de Eerste Kamer, waar de PvdA haar handen iets meer vrij had. Maar dit onderzoek behoort primair tot de Tweede Kamer.”

Het net lijkt zich om Balkenende en het CDA te sluiten
“Dat klopt. Door steeds weer een onderzoek tegen te houden, laad je de verdenking op je dat je iets te verbergen hebt. Als er dan ineens een memo boven tafel komt met belangrijke informatie, dan wordt die verdenking nog eens bevestigd. Het zou voor de PvdA een reden moeten zijn om het lef te hebben om op dit punt met het regeerakkoord te breken. Waarheidsvinding moet altijd voorop staan.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top