www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Coalitie schaart zich langzaam achter SP-aanpak topinkomens

18-12-2008 • Na lang dralen geven CDA, PvdA en ChristenUnie toch steeds meer gehoor aan het aanhoudende pleidooi van de SP om meer te doen aan topinkomens in de semi-publieke sector.

Bestuurders van woningcorporaties en openbaar vervoerbedrijven in de drie grote steden mogen in de toekomst niet meer verdienen dan de Balkenende-norm. Hetzelfde geldt voor Holland Casino, energienetbeheerder Tennet en spoorbeheerder Prorail.

De coalitiepartijen zijn nog niet zo ver dat ook voor bestuurders van zorginstellingen en andere openbaar vervoerbedrijven een maximum wordt gesteld, zoals de SP wel bepleit. Hierover willen de regeringspartijen slechts vrijwillige afspraken maken. Tegen bestuurders van energieleveranciers wordt vooralsnog helemaal niets ondernomen.

Tweede Kamerlid Ronald van Raak is desondanks blij met de gedeeltelijke bekering van de coalitiepartijen: “De SP heeft veel onderzoek gedaan naar graaiende managers en pleit al jaren voor harde maatregelen. Nu is er voor het eerst een meerderheid voor een aantal van onze voorstellen. Daarmee hebben we een ommekeer bereikt. Het gaat nog stap voor stap, maar ik verwacht dat in de toekomst meer van onze voorstellen worden overgenomen.”

De SP zal vandaag voorstellen doen om ook voor bestuurders in de zorg (thuiszorg en verpleegzorg, ziekenhuizen en zorgverzekeraars), bij andere openbaar vervoerbedrijven en voor energieleveranciers een maximum te bepalen. Van Raak : “CDA, PvdA en ChristenUnie willen hier vrijwillige afspraken maken, maar het verleden heeft laten zien dat dit niet werkt. Je moet helder zeggen: tot hier en niet verder.”

De SP heeft overigens nog wel bezwaar tegen de manier waarop het kabinet de hoogte van de Balkenende-norm wil bepalen. De regering stelt een maximum voor dat 30 procent hoger ligt dan het huidige inkomen van de premier. Dat zou dan een maximum salaris van 176.000 euro worden. Van Raak noemt dit volksverlakkerij stelt voor om de norm te baseren op het huidige inkomen van de premier.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top