www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Presentatie Zwartboek Contractvervoer FNV juni 2008 Presentatie Zwartboek Contractvervoer FNV juni 2008
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Kwaliteitsgaranties voor contractvervoer taxi hard nodig

20-11-2008 • SP-Kamerlid Roemer is teleurgesteld dat de regering onwillig is de grote problemen in het speciaal vervoer van zieken, gehandicapten en leerlingen (contractvervoer) aan te pakken. Het Kamerlid wil dat er harde kwaliteitsgaranties worden afgesproken met de vervoerders en deed zelf zes voorstellen om de kwaliteit te verbeteren. Roemer: “Er gaat zo ontzettend veel mis in het contractvervoer. Wij leveren kant en klare oplossingen aan, maar de regering wil er gewoonweg niet aan. Ik kan het niet aan de mensen uitleggen waarom de staatssecretarissen Huizinga en Bussemaker ze in de kou laten staan.”

Het contractvervoer is een verzamelnaam voor allerlei soorten speciaal vervoer van zieken, gehandicapten en leerlingen. Na de liberalisering in deze sector stapelen de problemen zich op. Slechte toegang tot vervoer, lange wachttijden, onervaren personeel achter het stuur en daardoor soms onveilige situaties. De vervoerders zelf zijn vaak moeilijk aan te spreken op deze problemen door de onduidelijke eisen die zijn gesteld tijdens de verplichte aanbestedingen. Roemer: “De overheid wil op de kosten bezuinigen door het aan de markt over te laten. En zo gebeurt dat wat je overal ziet, de prijs gaat voor de kwaliteit, met alle gevolgen van dien. Bij vervoer van kwetsbare groepen mensen dient de kwaliteit centraal te staan. De marktwerking moet wat mij betreft per direct stoppen.”

Staatssecretaris Huizinga en haar college Bussemaker bleken niet bereid om de zes voorstellen van Roemer over te nemen. Roemer: “Op sommige dagen wordt pijnlijk duidelijk dat het kabinet er blijkbaar niet zit om problemen op te lossen. Ik hoop dat de partijen in de Tweede Kamer wel inzien dat dit voorstellen zijn die deze mensen vooruit helpen, en dat we zo het kabinet kunnen dwingen tot actie.”

De zes voorstellen van de SP:

  1. Vooraf en tijdens de uitvoering van een concessie moeten consumenten- en gebruikersorganisaties actief worden betrokken.
  2. Er moet onafhankelijk toezicht komen op het naleven van de gestelde eisen in concessies. De resultaten van dit toezicht moeten openbaar zijn; dus naming and shaming als een bedrijf zich niet houdt aan de kwaliteitseisen die in concessie staan.
  3. Een niet-goed-geld-terug regeling. Als een vervoerder zich niet houdt aan de kwaliteitseisen, dan krijgt hij ook niet betaald.
  4. Handhaaf de duidelijke diploma eisen die al worden gesteld aan vervoerders en controleer hier ook regelmatig op. Dat zijn dus geen certificaten maar echte diploma’s die zorgen voor gekwalificeerd personeel in het contractvervoer.
  5. Bedrijven die een concessie willen moeten over minimaal 80% van de benodigde auto’s in eigen bezit hebben. Hierdoor plaats je de vervoersmakelaar buiten spel. Geld bestemd voor vervoer belandt in de zakken van deze makelaars.
  6. Er moet een goede en onafhankelijke klachtenafhandeling komen.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top