www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Bussemaker laat WMO mislukken

30-10-2008 • Gemeenten moeten verplicht worden het geld dat zij krijgen voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ook daaraan te spenderen. Dat heeft SP-Kamerlid Renske Leijten voorgesteld in een spoeddebat over de slecht verlopende aanbestedingen huishoudelijke thuiszorg donderdag.

Sinds de invoering van de WMO bijna twee jaar geleden moeten gemeenten de thuiszorg aanbesteden. In de moordende concurrentiestrijd die hierop volgde, hebben verschillende thuiszorgorganisaties zich aangeboden voor een prijs die later te laag bleek om hun personeel te betalen. Nu zijn een aantal organisaties gedwongen de lonen te verlagen of personeel te ontslaan, terwijl gemeenten miljoenen overhouden aan WMO-geld, dat zij naar goeddunken kunnen uitgeven.

Renske LeijtenLeijten: “Het wordt met deze aanbestedingsgekte iedere twee jaar balletje-balletje voor de mensen: wie gaat voor mij de zorg regelen en wie wordt mijn zorgverlener? En voor het personeel wordt de vraag: voor welke baas zal ik nu moeten gaan werken en voor welk salaris. Over de hoofden van de mensen die zorg nodig hebben en zorg geven wordt een spel gespeeld door rijk, gemeenten en zorgaanbieders.”

Leijten heeft staatssecretaris Bussemaker daarom om garanties gevraagd dat het geld dat bestemd is voor de huishoudelijke zorg terecht komt bij de mensen waar het voor bestemd is. Bussemaker weigert dit echter omdat het volgens haar slechts gaat om incidenten. “Dat mag de staatssecretaris dan duidelijk gaan maken in Zeeland waar mogelijk 1100 thuiszorgmedewerkers worden ontslagen. Of in Utrecht en Gelderland waar op dit moment banen op de tocht staan. Of in Den Haag waar een groot aantal zorgmedewerkers ruim 20 procent van zijn loon heeft ingeleverd”, zegt Leijten.

“Iedere dag krijg ik nieuwe berichten over mogelijke ontslagen omdat zorginstellingen niet meer meedoen aan de aanbestedingen. In Ede doen te weinig zorginstellingen mee om voldoende aanbod van zorg te garanderen. Zorgaanbieders hanteren nu al wachtlijsten. Wat als zij straks allemaal niet meer mee doen? De huizen van kwetsbare zieke of oude mensen vervuilen. Geen schone wc, geen schone koelkast en geen vertrouwd gezicht meer. Het is een schande dat de staatsecretaris dit afdoet als incidenten.“

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top