www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Personeel GGZ heeft genoeg van marktwerking

24-10-2008 • Steeds meer zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg vinden dat zij hun vak nauwelijks nog kunnen uitoefenen. De marktwerking in de sector leidt tot een doorgeslagen verzakelijking met verschralende zorg als gevolg. Steeds meer personeel verlaat het vak gedesillusioneerd. Dit blijkt uit een uitgebreide enquête van de SP en de actiegroep 'Zorg Geen Markt' onder 5.400 zorgverleners. De resultaten zijn gebundeld in het rapport 'De GGZ ontwricht'. Het rapport wordt morgen tijdens de manifestatie ‘De GGZ spreekt’ aan minister Klink (Volksgezondheid) overhandigd.

GGZ Ontwricht

Uit de enquête blijkt dat negen van de tien zorgverleners in de GGZ vindt dat de werkdruk te hoog is en de kwaliteit van de zorg te laag. Twee van de drie zorgverleners zijn ruim 20 procent van hun tijd kwijt aan bureaucratie, wat ten koste gaat van de zorg. De werkdruk is enorm toegenomen en de zorg wordt hierdoor niet goedkoper, maar juist duurder. Meer dan 70 procent vindt de vermarkting van de GGZ een slecht idee en slechts 2 procent wil op dezelfde voet verder met marktwerking. Volgens de meeste zorgwerkers leidt de marktwerking tot meer bureaucratie, minder efficiëntie en minder keuzevrijheid voor patiënten. Marktdenken botst met de professionaliteit en bezieling van de meeste hulpverleners en is funest voor de motivatie, blijkt uit de enquête. De druk om zo snel mogelijk diagnose te stellen en zo kort mogelijk te behandelen, is onwenselijk gezien de vaak complexe problematiek. Opbouwen van vertrouwen tussen zorgverlener en cliënt wordt ernstig bemoeilijkt. SP-Fractievoorzitter Agnes Kant: “Voor de korte termijn zijn de conclusies die uit deze enquête getrokken kunnen worden helder. We moeten nu stoppen met de marktwerking in de psychiatrie en er moet dringend meer personeel bij om de werkdruk te verlagen.”

Het rapport wordt morgen in Amersfoort gepresenteerd tijdens de grote manifestatie ‘De GGZ spreekt’ van de SP, actiegroepen en vakbonden. Speciale gast is minister Klink van Volksgezondheid die om een reactie op de conclusies van het rapport gevraagd zal worden.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
top