www.sp.nl

Homepage SPSP.nl
SP :: Nieuws :: Berichten
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Reddingsplan nodig voor Bureau Jeugdzorg Amsterdam

22-10-2008 • De SP wil dat minister Rouvoet (Jeugd en Gezin) op korte termijn met een reddingsplan komt om een einde te maken aan de slepende crisis bij Bureau Jeugdzorg Amsterdam. SP-Kamerlid Marianne Langkamp pleit voor meer gezinsvoogden die beter ondersteund en begeleid worden, zodat de kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben. Volgens de Inspectie Jeugdzorg zijn kinderen die onder toezicht staan bij Bureau Jeugdzorg Amsterdam momenteel onvoldoende veilig.

Marianne LangkampSP-Kamerlid Langkamp: "Het is onaanvaardbaar dat kinderen extra risico lopen op verwaarlozing, mishandeling of misbruik omdat er al maanden een crisissituatie heerst bij Bureau Jeugdzorg Amsterdam. Gezinnen hebben recht op goede en betrouwbare zorg. Maar omdat Bureau Jeugdzorg Amsterdam niet in staat is het personeel te behouden en gezinsvoogden onvoldoende begeleiding krijgen is de werkdruk bij de voogden enorm opgelopen. De crisissituatie blijft maar voortduren. Het is hoog tijd dat de minister zich er mee gaat bemoeien en met een reddingsplan komt."

Bureaus Jeugdzorg verspreid over Nederland kampen al langere tijd met problemen. Dat heeft geleid tot de nodige ontslagen en het opstappen van directeuren en managers bij de bureaus in Noord-Brabant, Noord-Holland en Utrecht. Ook de directeur van Bureau Jeugdzorg Amsterdam is inmiddels vertrokken. De gezinsvoogden bij de bureaus hebben steeds vaker te maken met toenemende werkdruk, verstikkende bureaucratie en zijn belast met grote verantwoordelijkheid. "Om die verantwoordelijkheid te kunnen nemen moeten zij ook de tijd, ruimte, begeleiding en mogelijkheden krijgen om dit werk uit te kunnen voeren. Door het ontbreken van voldoende personeel, begeleiding en mogelijkheden om risico's bij kinderen te onderzoeken lopen
gezinsvoogden weg bij de Bureaus Jeugdzorg en worden de kinderen uiteindelijk de dupe", aldus Langkamp.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
SP Nieuws

Laatste berichten

ZATERDAG 23 AUGUSTUS
IN DE MEDIA

Moed College
Studio SP
top